Regelverket må endres: Min kone vil takke for den hjelpen hun har fått av sin saksbehandler i NAV. Her er det regelverket som må endres. Foto: Privat

Uføretrygd på kr 6.258 per måned før skatt

Å få diagnosen MS (multippel sklerose) er et sjokk, og å bli ufør føles som et nederlag. Men å miste inntekten er helt uvirkelig.

Ifølge NAV sin hjemmeside, har alle uføre krav på en minsteytelse på 2,28 ganger grunnbeløpet uavhengig av tidligere inntekt.

De som derimot har mindre trygdetid enn 40 år, vil få uføretrygden avkortet. Det er forståelig, fordi man har betalt mindre til folketrygden og får mindre tilbake. Men det er en hake ved dette systemet, som vil komme frem i denne historien.

Høsten 2018 ble min kone alvorlig syk. Hun ble rammet av MS (multippel sklerose). I september ble hun sykemeldt, og NAV fastsatte beregningsgrunnlaget (altså årsinntekt) for sykepenger til kr. 334.000.

Etter anbefaling fra fastlegen og hennes saksbehandler i NAV, søkte hun om uføretrygd i desember 2020. Fra NAV kom det en melding om at søknaden var mottatt, og at behandlingstiden var åtte måneder.

Men allerede den 18.02.2021 kom vedtaket om at søknaden var innvilget, og at uføretrygden er beregnet til kr 6.258 før skatt per måned. Det vil si at inntekten ble redusert med kr. 9.000 per måned, og tilsvarende reduserte NAV sine utgifter allerede fra 1. mars 2021.

Begrunnelsen for denne kraftige avkortningen, er kort trygdetid.

Hvem kan overleve i Norge med så lav inntekt?

Regelen om minsteytelse ved uførhet gjelder altså ikke ved kort trygdetid, og det er etter min mening feil. Avkortningen burde stoppe når trygden er redusert til minsteytelsen. Jeg antar at beløpet på denne ytelsen er bestemt ut fra at den uføretrygdede kan ha minimum av livskvalitet for å kunne leve i Norge. Og da mener jeg at minsteytelsen også burde være uavhengig av trygdetid.

Min kone vil takke for den hjelpen hun har fått av sin saksbehandler i NAV. Her er det regelverket som må endres.

Kjære politikere i Bjørnafjorden kommune. Er dere enige med meg i at dette er en urettferdig ordning? Har dere kontakt med noen medlemmer av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, som kanskje er villig til å se på regelverket? Og til slutt, har dere noen gode råd til min kone?

Artikkelen held fram under annonsen.

Terje Navdal