Forvneter handlekraft: Nå Bjørnafjorden kommune, forventer vi å se.

Lite gjennomtenkt å gi statlige midler som er tiltenkt oppvekst, til legevakten

Bjørnafjorden kommune får igjen penger fra statsbudsjettet rettet mot SFO og oppvekst.

I forrige uke ble det tatt opp i kommunestyremøtet, hvor ordfører foreslår at av de 4,7 millionene kommunen får, så skal 2,1 millioner gå til legevakten i Eikelandsosen. De resterende 2,6 millioner skal gå til gratis kjernetid på SFO i 3. klasse.

Forebyggende tjenester er det viktigste vi har i samfunnet vårt. Å jobbe forebyggende for å ivareta helsen til barn og unge, er samfunnsøkonomisk. Dette gjelder alle sektorer, men i vår kommune har oppvekst tatt en stor støyt for nedtrekket i budsjettet dette året.

Artikkelen held fram under annonsen.

Derfor burde ordfører sikre at pengene blir brukt på fremtiden vår – nemlig oppvekstsektoren. Fremtiden er akkurat nå, i et fremtidsrettet perspektiv.

Vi i NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) mener at alle barn skal ivaretas på det forebyggende plan, men akkurat nå er vi opptatt av at godene skal komme alle til gode, også gruppen vi representerer. Det siste året har vi sett at alle kutt som berører barn, unge og voksne med særskilte behov skjer i stillhet.

Torsdagsgruppen blir nedlagt etter dette skoleåret, som den eneste alternative skolearenaen for barn og ungdom med særskilte behov i kommunen vår. Å legge ned er hverken samfunnsøkonomisk eller fremtidsrettet. Torsdagsgruppen burde vært prioritert som mottaker av en del av summen fra statsbudsjettet. Istedenfor er den allerede glemt.

Vi i NFU synes det er lite gjennomtenkt å gi statlige midler som er tiltenkt oppvekst, til legevakten. Pengene bør heller brukes forebyggende for å ivareta helsen til barn og unge, og da konkret Torsdagsgruppen og barn/ungdom med særskilte behov.

Konkret forventer vi at det føres tilbake 500.000 kroner som ble tatt ut av kommunebudsjettet i høst, slik at 48 barn i grunnskolen med særskilte behov kan få beholde Torsdagsgruppen. Dette er viktig for både barna det gjelder og for de voksne rundt dem. Det vil også være samfunnsøkonomisk klokt.

Nå Bjørnafjorden kommune, forventer vi å se handlekraft!

NFU Bjørnafjorden lokallag