Dispensasjon: Det er med dispensasjoner man løser regelverk som ikke er tilpasset virkeligheten.

Vi som bor på Søfteland, er blitt en salderingspost for en vei vi ikke bruker

Med åpne øyne splitter man en hel bygd.

Åpent brev til alle ansvarlige som behandler saken om justert bompengeopplegg for nye E39 i Bjørnafjorden.

Jeg var onsdag kveld deltager på det som må kalles et klamt møte i gymsalen på Søfteland skule. Jeg tror arrangørene undervurderte sakens interesse. Det var ståplasser helt ut i ytterdøren. Selv med høyttaleranlegg var det vanskelig å følge saken for de som så vidt fikk foten innenfor døren.

Artikkelen held fram under annonsen.

Da inneklimaet var så dårlig, måtte jeg velge å ikke ta ordet, men kanskje dere tar til dere mine skriftlige kommentarer.

Fra «Justert bompengeopplegg» av Statens vegvesen. I dokumentet er nederst på side 6 siterer jeg: «Bompengeopplegget som er vedteke og etablert er vurdert å vera i tråd med nytteprinsippet på den måten at …….. har indirekte nytte i form av betre framkome, trafikktrygleik og miljø.» I dokumentet er øverst på side 15 siterer jeg: «Statens vegvesen viser til at bomstasjon på sideveg ….. vart etablert ut fra ei vurdering av trafikktryggleiken og miljø på sidevegane, samt risiko for bortfall av bompengeinntekt, dersom sidevegane vart gratis.»

Gevinsten vi skal få er bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Det er ikke riktig at vi får det. Vi må betale dyrt for det.

Vi som bor på Søfteland, er blitt en salderingspost for en vei vi ikke bruker.

Vi betaler en ikke ubetydelig sum i bompenger for en vei vi ikke bruker eller har nytte av – jo, selvfølgelig har jeg prøvd den nye E39.

Det vi har oppnådd slik det nå ligger an, er at man med åpne øyne splitter en hel bygd. Vi må betale uansett hvor vi skal.

Joda, vi kan reise kollektivt, eller rettere sagt: Vi kunne reise kollektivt før den nye veien åpnet. Rutetilbudet er kraftig redusert. Jeg har forsøkt kollektivtilbudet etter åpningen og har reist til forskjellige tider av døgnet. På alle turer mellom Søfteland og Bergen bruker jeg mellom 55 min til en time lengre tid enn før nye-veien kom. Å reise vi Tøsdalsskiftet gir heller ikke noe gevinst. På begge strekningene må man ut i allslags vær for å bytte transportmiddel.

Det kan umulig være så komplisert å skille ut de kjøretøyene som er registrerte på eier som har bostedsadresse på Søfteland slik at de ikke blir belastet for en vei de ikke bruker. Med dagens teknologi som allerede ligger i bomstasjonene er dette fuilt mulig. Her er et eksempel fra tungt.no hvor man bruker samme teknologi som i bomstasjonene - DSRC-antenne. DSRC står for «dedicated short-range communication»

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi hørte også på møtet at Statens vegvesen svarte en taler med at regelverket ikke åpnet for slike løsninger. Da er det noe galt med regelverket. Har man ikke hørt om dispensasjon fra regelverk. Det er med dispensasjoner man løser regelverk som ikke er tilpasset virkeligheten.

Jeg vil avslutte med å sitere Erik Byes visdomsord fra et intervju på slutten av hans liv: «Politikerne er til for folket. Når de slutter å høre hva folket mener, bør de finne seg noe annet å gjøre. Det første politikerne bør huske på når de våkner om morgenen er at de er valgt inn som folkets tjenere og ikke som folkets herrer!».

Ole Grønvigh

Søfteland