Spørsmål til Nøttseter: - Forstår du de som nå mener at «MDG bare er ute etter makt» når dere nå velger å bryte samarbeidsavtalen, spør Tone Hepsøe og Helge Steinum.

Vi undres - spørsmål etter budsjettbehandlingen

Vi er lei oss for å avbryte idyllen blant budsjettkameratene. Men mange forundrede innbyggere har kontaktet oss, og vi ser oss derfor nødt til å stille Frp, H, uavhengig Magne Djuvik og MDG noen spørsmål.

Det er mange som ikke forstår nødvendigheten av å opprette en «ny politisk styringsgruppe på fem personar». I budsjettforslaget til Frp, H og uavhengig Magne Djuvik leser vi at «Planarbeid, utgreiingar og tiltak som ikkje er knytt til primærtjenestene, må kort og godt utgå».

Spørsmål til dere alle, men vi ber om svar fra Terje Søviknes:

Artikkelen held fram under annonsen.

• Hvilke oppgaver skal legges til denne styringsgruppa som ikke kan legges til formannskapet, som er kommunens økonomiutvalg?

• Er ikke den nye styringsgruppa et stjerneeksempel på slik planarbeid, utgreiinger og tiltak som kort og godt må utgå?

Les også
MDG gjorde kontroversielt budsjettval mellom «pest eller kolera». Dette er Nøttseters forklaring
Les også
Om budsjettbomba: — Det var uansett berre eit tidsspørsmål før koalisjonen ville bryta saman

Mandat

Frp, H og uavhengig Magne Djuvik evnet ikke å legge fram et mandat for den nye politiske styringsgruppa i budsjettdebatten. Slik vi forstår det er denne oppgaven nå gitt til administrasjonen.

Spørsmål til dere alle, men vi ber om svar fra Terje Søviknes:

• Hvilke nye oppgaver er det Søviknes ser for seg at administrasjonen vil måtte få som en konsekvens av den nye styringsgruppa?

• Og igjen, vil ikke disse oppgavene falle inn under kategorien «planarbeid, utgreiingar og tiltak som ikkje er knytt til primærtenestene»?

Strategisk riktig?

MDG stemte subsidiært for budsjettforslaget fra Frp, H og uavhengig Magne Djuvik med hovedbegrunnelse «troverdig og saklig økonomiplan» (ref. Nøttseter i budsjettdebatten 16.12.21.)

Spørsmål til Nils-Anders Nøttseter:

Artikkelen held fram under annonsen.

• Hvordan forklarer MDG at det er strategisk riktig å samarbeide med Frp/H i forhold til en «troverdig og saklig økonomiplan» med bakgrunn i den økonomistyringen som ble utført i tidligere Os kommune? Vi nevner i den forbindelse eksempler som investering i bølgebrytere, kostnadsoverskridelser i prosjektet Ohara og nødvendige tilleggsinvesteringer i Oseana på grunn av manglende rømningsvei.

Les også
Dette seier ordførar Trine Lindborg om å styra på opposisjonens budsjett

Ute etter makt?

Os & Fusaposten stiller følgende spørsmål til Terje Søviknes: «Forstår du dei som no innvender at «MDG berre er ute etter makt» i og med at dei går bort frå ein samarbeidsavtale?» .

Videre i intervjuet slår Søviknes fast at MDG vil være representert i den nye styringsgruppa på fem medlemmer. For utenforstående kan dette lett tolkes som en bekreftelse på hva mange mener det egentlig handler om; «MDG er bare ute etter makt» (for å bruke Os & Fusaposten sitt begrep).

For å få ryddet unna beskyldninger om at spillet om makt – og kanskje også personlig makt? – er den egentlige forklaringen på stemmegivingen, er det naturlig å stille det samme spørsmålet til Nils-Anders Nøttseter:

• Forstår du de som nå mener at «MDG bare er ute etter makt» når dere nå velger å bryte samarbeidsavtalen?

Les også
KrF trekkjer seg frå koalisjonen: - Grunnlaget er vekke

Kan vi ha lest riktig?

Nils-Anders Nøttseter uttrykte før valget i 2019 sine politiske ambisjoner (Os & Fusaposten 16.08.19) og lanserte seg selv som en samlende ordførerkandidat med Trine Lindborg som varaordfører.

I samme artikkel ble han beskrevet som en kompromissløs utfordrer til Terje Søviknes og i forhold til bruken av ad-hoc utvalg. Kan vi ha lest riktig? Eller er det slik at det er vanskelig å være kompromissløs når muligheten for makt ligger i potten?

Faktaopplysning: Nils-Anders Nøttseter er ikke fast medlem av formannskapet i inneværende periode, men var det i forrige.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Slik reagerer varaordføraren på «utmeldinga» til KrF

Stemte for det største nedtrekket

MDG kan i sitt budsjettforslag fortelle at de «er sterkt uroa for framtida til dei svakaste i kommunen dersom kommunen framleis ikkje vil ta i bruk verkemiddel (les: eiendomsskatt) som dei aller fleste kommuner i Noreg, med alle politiske fargar, har tatt i bruk».

Og budsjettforslaget fortsetter i det samme avsnittet med partiets bekymringer for blant annet elevene i skolen. Men MDG stemte altså subsidiært for det budsjettforslaget som har det største nedtrekket generelt, og spesielt innen oppvekst.

Spørsmål til Nils-Anders Nøttseter:

• Hvordan forklarer du at budsjettforslaget fra Frp, H og uavhengig Magne Djuvik vil ta vare på de svakeste i kommunen på en bedre måte enn budsjettforslaget fra Ap, Sp, KrF og med støtte fra uavhengig Harald Lekven?

• Hvordan forklarer du at budsjettforslaget fra Frp, H og uavhengig Magne Djuvik vil gi bedre «tilpassa opplæring», færre som «ikkje får den spesialundervisninga dei skal ha», færre som «får tilfredsstillande opplæring i grunnleggjande norsk» enn budsjettforslaget fra Ap, Sp, KrF og med støtte fra uavhengig Harald Lekven?

Helge Steinum

Tone Hepsøe

Styremedlemmer

Artikkelen held fram under annonsen.

Bjørnafjorden Arbeiderparti