Framleis på staden: Ca kl 24 melder politiet at dei evakuerte framleis er på staden. Foto: Arkiv

21 personar evakuerte etter melding om mogleg steinras

Politiet har fått melding om mogleg steinras.

Ein bebuar i Svegane meldte fredag kveld til politiet at det er høyrt «steinar/ras som har gått bak huset».

Politiet er på staden. Det er så langt ikkje observert noko ras og det er ikkje kome opplysningar om at nokon har vore i rasområdet. Det vert opplyst at 21 personar er evakuerte frå bustadene sine.

Ca kl 24 melder politiet at dei evakuerte framleis er på staden, men dei vil bli evakuerte over natta for å vera føre var. Bjørnafjorden kommune er varsla og vil få sendt geolog til staden, opplyser politiet på twitter. Det skal vera noko skog i området.