Feil veg: Ein eldre mann blei observert køyrande mot trafikken i Skogafjellstunnelen måndag.

Eldre mann på køyretur mot trafikken i Skogafjellstunnelen

Samtykka til førarkortbeslag.

Måndag ettermiddag blei det observert eit køyretøy som køyrde mot trafikken i Skogafjellstunnelen retning Bergen.

Det opplyser politioverbetjent Anne Lyssand ved Bjørnafjorden politistasjon i ein e-post.

Artikkelen held fram under annonsen.

— I samarbeid med Vegtrafikksentralen blei tunnelen opna igjen då køyretøyet snudde og køyrde i rett retning mot Halhjem, skriv Lyssand.

Vidare opplyser politioverbetjenten at mannen i 80-åra blei kontrollert på Halhjem ferjekai.

— Føraren blei køyrd med til legevakta for blodprøvetaking. Han samtykka til førarkortbeslag. Politiet har oppretta sak, skriv Lyssand.