Tekniske problem: Ferjesambandet Hatvik — Venjaneset er innstilt inntil vidare.

Har utfordringar: Ferja ligg i ro inntil vidare

Måndag kveld blei ferjesambandet Hatvik — Venjaneset innstilt.

Tysdag morgon er ikkje sambandet i drift. Årsaka er framleis tekniske problem.

Sambandet er innstilt inntil vidare.

Artikkelen held fram under annonsen.

Sjå også:

Os & Fusaposten har ikkje lukkast å få kontakt med regionsleiar Tor Kristoffersen på telefon. Administrerande direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, var ikkje kjend med saka. Han fortel at han vil undersøkja kva som er årsaka.