Fødselsdato: Per 1. januar 2024 var det registrert 3.648 personar i Noreg med fødselsdato 29. februar, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) til NTB

Torsdag kunne endeleg 3.648 personar feira bursdag på ekte

Då var det nemleg skotårsdag.

Per 1. januar 2024 var det registrert 3.648 personar i Noreg med fødselsdato 29. februar, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) til NTB.

Kvart fjerde år er skotår, som altså består av 366 dagar – med den «skjulte» datoen 29. februar. For at kalenderen skal koma i lage igjen, må året få ein ekstra dag kvart fjerde år.

Artikkelen held fram under annonsen.

Datoen er, av naturlege årsaker, dagen då færrast har fødselsdag.

SSB opplyser at det til saman blei registrert 161 personar i Noreg som blei fødde på dei to siste skotårsdagane i høvesvis 2016 og 2020.

Flest i Akershus – færrast i Telemark

I staden for å måtta leggja bursdagsfeiringa si til 28. februar eller 1. mars, kunne altså tusenvis av nordmenn torsdag omsider feira bursdagen på den opphavlege fødselsdatoen sin.

Og Akershus er fylket med flest busette som har fødselsdag på skotårsdagen, med 508 personar. Oslo har 456 personar, medan talet i Vestland fylke er 424.

Færrast skotårsbarn er det i Finnmark, med 52, medan Telemark har 109.

Blant kjende personar som har bursdag 29. februar, er mellom anna tidlegare skihoppar Bjørn Einar Romøren, tidlegare spydkastar Andreas Thorkildsen, den britiske songaren Susan Boyle og Barcelona-spissen Ferrán Torres.