Innstilt: Om du skal ta ferja frå Hatvik til Venjaneset, eller frå Venjaneset til Hatvik, i kveld, må du kanskje belaga deg på ein tidlegare retur enn planlagt.

Innstilte avgangar i kveld

Tekniske årsaker, er forklaringa.

Avgangen frå Venjaneset klokka 22.50 og frå Hatvik klokka 23.10 vert innstilt i kveld.

Det går fram av ei melding Fjord1 la ut på nettsida si for kort tid sidan.

Artikkelen held fram under annonsen.

Bakgrunnen for innstillinga er ifølgje meldinga tekniske årsaker.