Eigedomslistene: Eigedomslistene for mai er klare. Foto: Knut Revne

Kjøp og sal av eigedomar i Bjørnafjorden i mai

Desse eiedomane skifta hender i Bjørnafjorden i mai.

Nedre Askvik 50 E (Gnr 24, bnr 164, seksjon 20) er overdrege for kr 1.925.000 frå Cecilie Øhrling til Claus André Rekve (05.05.2020)

Følg alle kjøp og sal fortløpande her.

Korsavegen 42 (Gnr 34, bnr 369) er overdrege for kr 2.500.000 frå Linn Maren Erdal og Andreas-Christopher Haugs til Geir Storetvedt Skaten (05.05.2020)

Del av Finnebrotet 5 (Gnr 63, bnr 182) er overdrege for kr 2.400.000 frå Freddy Andre Nordvik til Anne Beate Fagerholt og Preben Søvik Krydsby (05.05.2020)

Skorvatjørno 6 (Gnr 34, bnr 313) er overdrege for kr 2.400.000 frå Bjørn Gjesdal og Laila Gjesdal til Kai Andre Mjånes (05.05.2020)

Midtskogvegen 15 C (Gnr 52, bnr 517) er overdrege for kr 4.800.000 frå Jan Eirik Tvedt Skjeldal til Fredrik Storum og Janicke Storum (05.05.2020)

Del av Midtskogvegen 15 C (Gnr 52, bnr 517) er overdrege for kr 4.800.000 frå Fredrik Storum til Ivan Storum (05.05.2020)

Gnr 44, bnr 112 er overdrege for kr 2.100.000 frå Geir Pehrson til Håkon Otneim og Karina Otneim (05.05.2020)

Røtingavegen 284 (Gnr 29, bnr 192) er overdrege for kr 8.650.000 frå Bjørn Anders Brimsholm og Siw Hanne Øvredal Brimsholm til Børnes Ståle Daae og Nina Therese Norheim (06.05.2020)

Sollia 34 A (Gnr 51, bnr 79, seksjon 3) er overdrege for kr 6.000.000 frå Maria Therese Bjørdal og Halgeir Fosså til Nina Cecilie Jensen og Fredrik Malmstein Kvinge (06.05.2020)

Artikkelen held fram under annonsen.

Hamnevegen 22 (Gnr 63, bnr 24) er overdrege for kr 22.596.600 frå Bygg Concept Oselvo as til Jm Norge as (07.05.2020)

Edne 48 B (Gnr 17, bnr 399, seksjon 3) er overdrege for kr 2.250.000 frå Øyvind Haga Larsen og Tonia Katrin Lemicka til Fredrik Aksnes Mjeldheim (07.05.2020)

Solbergvegen 30 (Gnr 140, bnr 68) er overdrege for kr 1.800.000 frå Sølvi Kruger Vinnes til Berit Brunborg og Jan Egil Brunborg (07.05.2020). Salet omfattar også Solbergvegen 30 (Gnr 140, bnr 70)

Gnr 140, bnr 48 er overdrege for kr 150.000 frå Sølvi Kruger Vinnes til Berit Brunborg og Jan Egil Brunborg (07.05.2020)

Gnr 140, bnr 46, fnr 2 er overdrege frå Sølvi Kruger Vinnes til Berit Brunborg og Jan Egil Brunborg (07.05.2020)

Fiskarhaugane 8 (Gnr 17, bnr 335) er overdrege for kr 4.750.000 frå Arne-Martin Hitland til Dan Terje Rønning og Kine Hitland Rønning (07.05.2020)

Steinneset 13 (Gnr 63, bnr 113) er overdrege for kr 8.752.319 frå Anna Margreta Lunde til Steinneset Boliger as (08.05.2020)

Reset 19 D (Gnr 45, bnr 234) er overdrege for kr 3.694.000 frå Rolf Henning Koldal til Jostein Skoge og Ingeborg Tofte Vik (08.05.2020)

Hegglandsdalsvegen 515 (Gnr 74, bnr 14) er overdrege frå Anders Krogvig til Sebastian Krogvig (08.05.2020)

Gnr 27, bnr 507 er overdrege for kr 925.000 frå Jan Berent Strønen til Sindre Eiken (08.05.2020)

Artikkelen held fram under annonsen.

Gnr 15, bnr 51 er overdrege frå Tor Geir Joa til Harald Joa og Kari Joa (08.05.2020)

Gnr 15, bnr 51 er overdrege frå Oddny Helene Joa til Tor Geir Joa (08.05.2020)

Gnr 108, bnr 53 er overdrege frå Magnar Boge til Sigbjørn Einar Boge (11.05.2020)

Del av Røtingavegen 438 (Gnr 29, bnr 218) er overdrege for kr 900.000 til Michelle Aasen og Mikael Knudsen (12.05.2020)

Auredalen 16 (Gnr 44, bnr 247) er overdrege frå Arne Martin Østensen til Berit Marie Østensen (13.05.2020)

Gnr 27, bnr 465 er overdrege for kr 10.000 fr Rolf Einar Nordstr¯nen til Lisbeth Siren Johnsen Svendsen (13.05.2020)

Baggavegen 2 (Gnr 43, bnr 29) er overdrege for kr 2.350.000 frå Os Bo as til Stian Waage Nybø (13.05.2020). Salet omfattar også Gnr 43, bnr 60

Halhjemsmarka 197 B (Gnr 44, bnr 501, seksjon 5) er overdrege for kr 2.600.000 frå Remy Snilstveit til Jarle Kvamsdal (14.05.2020)

Brugata 28 (Gnr 52, bnr 7, seksjon 29) er overdrege for kr 3.100.000 frå Bjørnegaarden as til Odd Sture Johansen (14.05.2020)

Lepsøyvegen 334 (Gnr 31, bnr 136) er overdrege for kr 7.600.000 frå Jeanette Sundøy til Siv Irene Heldal og Erik Vigander (15.05.2020)

Artikkelen held fram under annonsen.

Gnr 62, bnr 26 er overdrege for kr 1.800.000 frå Paul Johan Valle til Prosjekt Vest Bolig as (15.05.2020)

Gnr 62, bnr 27 er overdrege for kr 1.200.000 fr Elisabeth Valle Espetvedt, Oddvar Magne Valle og Paul Johan Valle til Prosjekt Vest Bolig as (15.05.2020)

Del av Ytterøya 40 (Gnr 42, bnr 112) er overdrege til Gerd Reidun Aase Lyssand og Magnus Kristian Lyssand (15.05.2020)

Del av Strandli 55 (Gnr 185, bnr 135, seksjon 2) er overdrege for kr 1.287.500 frå Hanne Lie til Kenny Andre Soldal (15.05.2020)

Gnr 194, bnr 57 er overdrege frå Harald Arne Sævareid til Magnhild Kjelby (15.05.2020)

Borgavegen 23 (Gnr 64, bnr 127) er overdrege frå Malermester Terje Kvittingen as til Kvittingen Holding as (15.05.2020)

Lygresvegen 45 (Gnr 220, bnr 15) er overdrege for kr 720.000 frå Bergen Caravan as til Irene Tingvoll Mellingen og Robert Mellingen (18.05.2020). Salet omfattar også Gnr 220, bnr 17

Ulvenvegen 3 A (Gnr 54, bnr 152, seksjon 3) er overdrege for kr 2.000.000 frå Ali Kazim Bahari til Vegard Storum Hjelle og Alexander Nordvik Søbstad (19.05.2020)

Kleivane 7 (Gnr 54, bnr 53, seksjon 1) er overdrege for kr 3.660.000 frå Anne Beate Fagerholt og Preben Søvik Krydsby til Freddy Andre Nordvik (20.05.2020)

Stølsmyro 12 (Gnr 34, bnr 548, seksjon 2) er overdrege for kr 2.475.000 frå Geir Storetvedt Skaten til Linn Dale Sandvik (20.05.2020)

Gnr 34, bnr 462 er overdrege for kr 100.000 frå Per Moberg og Erling Sælensminde til Arne Vaksinen Sælensminde (20.05.2020)

Del av Halhjemsmarka 282 (Gnr 44, bnr 485) er overdrege for kr 3.640.000 frå Jane Vikne Hjelmervik til Sturla Mikael Hjelmervik (20.05.2020)

Innerøya 180 (Gnr 42, bnr 122) er overdrege for kr 1.100.000 frå Johannessen Anne Sophie Bucher til Johannessen Thomas Bucher (20.05.2020)

Lepsøyvegen 113 (Gnr 39, bnr 6) er overdrege frå Atle Storum til Stian Storum (22.05.2020)

Gnr 55, bnr 395 er overdrege for kr 3.992.040 frå Opplysningsvesenets Fond til Bjørnafjorden kommune (20.05.2020)

Nedre Eikhovda 3 (Gnr 136, bnr 57) er overdrege for kr 3.350.000 frå Raymond Vestbø Markhus til Øystein Lothe Mehammer og Lena Haugland Vik (25.05.2020)

Ulvenvegen 377 (Gnr 33, bnr 93) er overdrege for kr 1.000.000 frå Bil & Maskin Transport Ans til Adh Invest as (25.05.2020)

Sundvorvegen 1399 (Gnr 217, bnr 61) er overdrege for kr 200.000 frå Torgeir Hjertnes til Bjørn Ludvig Gjelsvik og Ingrid Gjelsvik (25.05.2020). Overdraginga omfattar også Sundvorvegen 1401 (Gnr 217, bnr 62)

Del av Gnr 29, bnr 5 er overdrege frå Erling Ingemar Røttingen til Jan Erling Røttingen, Katrine Røttingen og Nina-Iren Røttingen (25.05.2020). Overdraginga omfattar også Røtingavegen 416 (Gnr 29, bnr 166), Gnr 29, bnr 394, Gnr 29, bnr 398 og Røtingavegen 420 (Gnr 29, bnr 405)

Del av Gnr 29, bnr 394 er overdrege for kr 1.100.000 frå Jan Erling Røttingen og Nina-Iren Røttingen til Katrine Røttingen (25.05.2020). Overdraginga omfattar også del av Gnr 29, bnr 398

Del av Røtingavegen 420 (Gnr 29, bnr 405) er overdrege for kr 500.000 få Katrine Røttingen og Nina-Iren Røttingen til Jan Erling Røttingen (25.05.2020)

Del av Røtingavegen 416 (Gnr 29, bnr 166) er overdrege for kr 2.500.000 frå Jan Erling Røttingen og Katrine Røttingen til Kjetil Hjelle Lekven og Nina-Iren Røttingen (25.05.2020)

Gnr 17, bnr 432 er overdrege for kr 3.700.000 frå Kathrine Mjånes til Hilde Moberg (27.05.2020). Salet omfattar også Søvikneset 80 B (Gnr 17, bnr 448)

Reset 19 C (Gnr 45, bnr 228) er overdrege for kr 3.607.690 frå Rolf Henning Koldal til Andrea Gravdal Haga og Aleksander Solli (27.05.2020)

Stegen 21 (Gnr 52, bnr 223) er overdrege for kr 1.500.000 frå Ivar Søvik til Trym Søvik Lyssand (27.05.2020)

Borgavegen 67 (Gnr 177, bnr 21) er overdrege for kr 1.200.000 frå Charmaine Joy-Anne Bennett Bakke og Reidar Ove Bakke til Erlend Nielsen og Therese Teige Nielsen (27.05.2020)

Gudridflaten 24 (Gnr 54, bnr 754) er overdrege for kr 3.550.000 frå Frode Bruun og Wibecke Bruun til Anita Bøthun og Simon Alistair Jones (28.05.2020)

Hellebakkane 68 (Gnr 17, bnr 258) er overdrege for kr 5.300.000 frå Ivan Storum og Janicke Storum til Thomas Skotheim (28.05.2020)

Del av Halhjemsmarka 276 (Gnr 44, bnr 527) er overdrege frå Jorunn Staverløkk til Sindre Søndenå Andersen (28.05.2020)

Leavegen 11 (Gnr 43, bnr 252) i Austevoll kommune er overdrege frå Telenor Infra as til Telenor Vestlandet og Rogaland as (28.05.2020). Overdraginga omfattar også Austrheimsvegen 1115 (Gnr 149, bnr 25) i Austrheim kommune, Folke Bernadottes vei 23 (Gnr 23, bnr 163) i Bergen kommune, Olderkjerret 4 (Gnr 175, bnr 241) i Bergen kommune, Ekrevegen 9 (Gnr 301, bnr 132) i Bergen kommune, Kuvenbakken 13 (Gnr 54, bnr 421) i Bjørnafjorden kommune, Teigarustene 3 (Gnr 188, bnr 11) i Kvinnherad kommune, Åstrand 1 (Gnr 28, bnr 222) i Sauda kommune og Postveien 4 (Gnr 38, bnr 400) i Stavanger kommune

Del av Tøsdalsvegen 140 (Gnr 58, bnr 13) er overdrege frå Erik Barrie Hennes til Marit Tøsdal Hennes (29.05.2020)