Takkar: - Eg vil takke alle bjørnafjordingar for den fantastiske oppslutninga om dei ekstra smitteverntiltaka dei siste to vekene, seier ordførar Trine Lindborg til kommunen sine heimesider. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Kommunen går tilbake til nasjonale smittevernreglar frå måndag

Etter ein periode med ekstra smittevernreglar, vurderer regjeringa og helsestyresmaktene det slik at smittesituasjonen er under kontroll.

Frå midnatt natt til måndag 22. februar går Bjørnafjorden kommune difor over til å følgja dei nasjonale smittevernreglane og -anbefalingane, og går vekk frå dei ekstra tiltaka som har vore dei siste 14 dagane.

Dette betyr mellom anna at kjøpesenter og varehus kan opna att. Serveringsstader kan igjen skjenke alkohol, så lenge dei følgjer reglane for skjenkestopp, avstand og registrering av gjester.

Her er oversikt over tiltaka.

– Eg vil takka alle bjørnafjordingar for den fantastiske oppslutninga om dei ekstra smitteverntiltaka dei siste to vekene. Denne innsatsen er grunnen til at vi no kan seie at smittesituasjonen er under kontroll, og gå tilbake til ein litt meir normal kvardag frå måndag av, seier ordførar Trine Lindborg til kommunen sine heimesider.

– Men det er framleis viktig å følgja reglane om å halda avstand og testa seg ved mistanke om smitte. Vi veit at situasjonen kan snu svært raskt. Lat oss halda oss til reglane og hindra nye innstrammingar, slik at vi kan gå lysare tider i møte på alle måtar, oppmodar legg Lindborg til.