Gjenferd: Her er eit bilete frå ein video som gutane frå Bergen filma då dei såg kvinna like før jul.

Kven er den skumle dama som skremmer vatnet av folk ved Lysekloster-ruinane?

Ho er kledd i kvit morgonkåpe, er likbleik i ansiktet og har vore å sjå ved ruinane på Lysekloster på nattestid — Det er dritskummelt, vedgår ein ungdom som har sett ho fleire gonger.

I Bergen har rykta gått i lengre tid om eit «gjenferd» som vandrar langs vegen ved Lysekloster-ruinane. Os & Fusaposten har prata med ein ungdom som hevdar å ha sett ho ved fleire tilfelle. Han vedgår at det har vore skummelt.

— Ho er måla kritkvit i ansiktet og har kvite bein. Ho går i kvit morgonkåpe og ser berre rett fram, fortel han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ungdomen fortel at dei har vore og sett ho fleire gonger.

— Me har køyrd der tre gonger. Alle gonger til ulik tid. Alle gongene har me sett ho, fortel han.

Blir usikker

Alle gongene dei har sett ho, har vore i vekene før jul.

— Den eine gongen me køyrde der, var like rundt midnatt. Den andre gongen klokka nær 00.30 og den siste gongen var klokka 02.30.

— Og alle gongen har de sett ho?

— Ja, det er jo det som er så skummelt. Ho har vore der kvar gong, og når me har snudd og køyrd tilbake, så har ho vore borte, fortel han.

— Og de har fleire vitne på at denne kvinna har vore der kvar gong?

— Ja, me har faktisk vore nær full bil alle tre gongene. Alle har sett det same, fortel han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Han har også sendt oss denne videoen, som skal vera nokre år gamal, der ein kompisgjeng observerer det som verkar vera den same «dama»:

Ikkje høyrt om det

På Bjørnafjorden lensmannskontor har dei ikkje høyrd om fenomenet. Lensmann Oddbjørn Dyrdal, kommenterer det heile slik:

– I og med at eg ikkje trur på gjenferd, så er det openbert at det er ein person som driv med eit pek og har det moro på den måten. I så tilfellet vil eg minna om at å skremja folk på ein trafikert veg kan vera straffbart ettersom det kan føra til ulukker, seier Dyrdal.

Han oppmoder folk som eventuelt ser denne personen om å ta kontakt med dei.