Vart trekt ut: Sissel Iren Lothe var ei av dei som sende inn glimt frå nasjonaldagen, og vart trekt ut som premievinnar. Foto: Privat

Mange flotte 17. mai-bidrag: Her er vinnarane av fine premiar

De lesarar sende inn mange flotte glimt frå årets ekstra spesielle nasjonaldagsfeiring. No har me trekt vinnnarane av flotte premiar.

Heile dagen gjennom kom det bilete frå alle delar av kommunen då me feira 17. mai. Bileta vart lagt ut i live-bloggen på osogfusa.no, og her var det mange som var innom for å få med seg glimt frå feiringane rundt om i bygder og heimar.

Sjå tilbakeblikk frå 17. mai her.

Me hadde fått med oss næringslivet i forkant som stilte med fine premiar til dei som sende inn. No har me trekt mellom alle dei fine bidraga. Tusen takk for innsatsen!

Ser du namnet ditt på trekningslista, send oss namn og telefonnummer på e-post: post@osogfusa.no, så tek me kontakt og ordnar med overlevering av premien:)

iPad - Frode Sirevåg

Akrylbilete tilpassa eige foto - Kjartan Svendsen

Puslespill tilpassa eige foto - Alis Mjelde Strand

Gåvekort på Amfi (500 kr) - Per Eide-Olsen

4 badebilettar til Osbadet - Isabell Reneé Aase

4 badebillettar til Osbadet - Siri Kristiansen

Artikkelen held fram under annonsen.

2 badebillettar til Osbadet - Tommy Sævareid

2 kinobilettar til Oseana - Synne Stagrim Håve

10 medaljar til neste års 17. mai-leikar:) - Henriette Straus Håvik

10 medaljar til neste års 17. mai-leikar:) - Linda Merethe Dysvik

1 pokal til neste års 17. mai:) - Vibeke Ingebrigtsen

1 pokal til neste års 17. mai:) - Sissel Iren Lothe

1 vandrepokal merka «17. mai-leikane» til neste års konkurransar:) - Line Åsvang