MF Årdal: N/A

Melder om driftsproblem og seinkingar på sambandet

Seinkinga blir tatt inn igjen etter kvart.

Det skriv Fjord1 på nettsida side.

Klokka 18.44 kom meldinga om seinkingar på ferjesambandet Hatvik–Venjaneset.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Grunna driftsproblem må det reknast med litt seinkingar i sambandet no, men seinkinga blir tatt inn igjen etterkvart, skriv Fjord1 på vegner av Skyss i meldinga.