Poppar opp: Posane med hundeskit forsvinn ikkje sjølv om dei vert gøymd i snøen.

Når snøen smeltar, sprett hundeskit-posane opp som paddehattar

Mange trur tilsynelatande at posane med hundeskit forsvinn om ein berre gøymer dei godt nok under snøen.

Det bruker å vera eit av dei første vårteikna, men i år opplever me det alt ved inngangen til eit nytt år. Medan snøen smeltar, kjem gamle synder fram. Langs etter fortaua kjem dei til syne ein etter ein, dei små, pent knytte, svarte posane. Kvar og ein av dei med ei lita frosen helsing frå eigarens firbeinte turkamerat.

Gøymd på ein snørik adventsdag oppunder jul, for så å poppa opp at når snøen no smeltar.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Rysta over det ho fann på rusletur langs Industrivegen: — Kva tenkjer folk på?
Les også
Hallo, hundeeigarar! No må de skjerpa dåke!
Les også
Hundeskiten flyt i Industrivegen
Les også
Drittlei hundeskitposar