Os barnehage: Den kommunale barnehagen i Gymnasvegen er blant dei som no refunderer deler av foreldrebetalinga. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Reduserer betalinga for kommunale barnehagar og SFO

Kommunen vel å gjera det sjølv om dei ikkje må.

I dag opplyser Bjørnafjorden kommune på si heimeside at dei vil redusera foreldrebetalinga for perioden12. desember 2021 til 13. januar 2022.

Opningstid har vore redusert frå kl. 8 til 15.30, og har medført ein «betydeleg reduksjon i tilbodet».

«Sjølv om lovverket i utgangspunktet seier at føresette likevel skal betale for full tid, vel Bjørnafjorden kommune å redusera betaling for denne perioden.»

Reduksjonen kjem på faktura i mars.

For ein 100 prosent plass (avtalt opphaldstid på minst 41 timar per veke) i kommunale barnehagar betyr dette ein reduksjon på 283 kroner.

I og med at redusert opningstid var på 37,5 timar, refunderer kommunen for 3,5 timar per veke.

Artikkelen held fram under annonsen.

For SFO blir det gitt ein reduksjon på 823 kroner for ein 100 prosent plass.

Reduksjonen gjeld ikkje for dei som har hatt utvida tilbod på grunn av samfunnskritiske yrke.

Kva med private barnehagar?

Private barnehagar kan søka refusjon til kommunen på same grunnlag.

Dersom du har barnehageplass i ein privat barnehage, vil du få informasjon om ein eventuell prisreduksjon direkte frå barnehagen din.