Riktig god jul til alle våre lesarar

Då kan vonleg julefreden senka seg i Bjørnafjorden.

No vonar me at juleroen etter kvart kan senka seg rundt om i heimane i Bjørnafjorden, og at de alle får ein fin julaftan og ei god jul.

Hugs at du kan halda deg oppdatert på det som skjer gjennom jula, her på osogfusa.no.