Åtte toppkandidatar var på plass under siste debatt før kommune og fylkesvalet i 2019.
Åtte toppkandidatar var på plass under siste debatt før kommune og fylkesvalet i 2019. Foto: Kenneth Svenningsen

Slik røysta dei i Fusa

Senterpartiet størst, men ikkje like store som elles i Fusa.

Senterpartiet 31,7 %

Framstegspartiet 20 %

Arbeidarpartiet 17,7 %

Høgre 16,3 %

MDG 4,7 %

SV 4 %

Venstre 3,3 %

KrF 2,3 %

Stemmeberettiga 633

Hittil opptalte stemmesetlar 302

Frammøteprosent 76,5 %

Blanke stemmesetlar 2

anne-marie@osogfusa.no