Ferie: Vi kryssar fingrar for strålande sol og bading når feriedagane kjem i 2023. Foto: Kenneth Svenningsen

Slik vert ferie- og fridagane for skulane og barnehagane i 2023-24

Har gjort vedtak.

Barnehage- og skuleruta for Bjørnafjorden kommune skuleåret 2023–2024 er administrativt vedtatt.

Framlegget til barnehage- og skulerute for grunnskulen har vore ute på høyring. Kommunen fekk ingen høyringssvar.

Artikkelen held fram under annonsen.

Her kan du sjå oversikta over ferie- og fridagar.