Steinblokk i vegen ved Drange bruk

Steinen skal ha losna frå ei fjellside i nærleiken av Drange bruk.

Ligg delvis i vegbana.

Tidlegare i kveld skal ei steinblokk ha losna frå fjellsida ved Drange bruk og landa i vegbana.

Steinblokka ligg delvis i vegbana, men det skal vera mogleg å passera med personbil, vert det opplyst på Facebook-sida Oppslagstavlo Lysekloster.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vegtrafikksentralen er informert om steinen, og har bede sin entreprenør om å fjerna han.

— Det kan vera at det alt er gjort, men vi har ikkje fått tilbakemelding frå entreprenøren heilt enno, seier trafikkoperatør Kjetil Gjøn.