Blir: Christian Fotland har kjøpt seg hus i Bjørnafjorden, og har no valt å bli verande her. Foto: Camilla Kvamme

Trekkjer søknaden til Arendal kommune. Blir verande i Bjørnafjorden.

— Eg har i dag meldt til ordføraren i Arendal at eg trekk søknaden min som kommunedirektør der, seier Christian Fotland.

Kommunedirektør Christian Fotland har vore ein av søkarane til stillinga som kommunedirektør i Arendal kommune, men har no trekt søknaden.

— Prosessen i Arendal har vore spennande og lærerik. Etter ei totalvurdering ønskjer eg å jobbe vidare med å skape gode kvardagsliv for alle innbyggarane i Bjørnafjorden kommune.

Det opplyser han på Bjørnafjorden kommunes heimeside.

— Bjørnafjorden kommune har store utviklingsmoglegheiter både for næring, bustad og tenesteutvikling. Dette kjem til å bli veldig spennande i åra som kjem og noko eg ønskjer å vere ein del av.

— Eg ser fram til å samarbeide med både tilsette, politikarar og innbyggarar dei neste åra, avsluttar Fotland.