Vått: Det blir vått i mesteparten av landet fram mot helga.

Vått og mildt vêr dei neste dagane

Nedbør pregar vêret i stort sett heile landet dei neste dagane. Det byrjar i sør og trekkjer nordover fram mot helga.

– Torsdag blir det veldig vått i Sør-Noreg. Det startar allereie onsdag kveld i Agder og blir meir aktuelt vidare austover torsdag. Det blir vått på Vestlandet òg, men kanskje litt mindre enn i aust, seier statsmeteorolog Tone Christin Thaule til NTB.

Eit anna lågtrykk rammar Trøndelag og etter kvart også delar av Nordland. I tillegg ligg ein annan front over Nord-Sverige og Finland, som gir noko regn i Aust-Finnmark. Snøgrensa i området er også forholdsvis låg, og det har vorte observert «kvitt i nedbøren» på Finnmarksvidda dei siste dagane.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Nedbøren trekkjer seg austover utover fredagen, då blir det byer i Troms og Finnmark og regn i Nordland. Lågtrykket ligg stort sett i ro, medan nedbøren trekkjer nordover, seier statsmeteorologen.

Forholdsvis mildt

Nedbøren på Austlandet gir seg kanskje utover fredagen, og det blir også lettare vêr på Vestlandet, ifølgje Thaule.

Temperaturane blir forholdsvis høge i Sør-Noreg torsdag og fredag, med 15-16 grader i Oslo og 16-17 nedover sørlandskysten. Lenger nord blir temperaturane noko lågare, men lågtrykket frå sør gjer at det trekkjer mild luft nordover fram mot helga.

– Lågtrykket i Nordsjøen styrer vêret allereie no, og det bevegar seg veldig lite. Austlandet får nok mest nedbør i helga, særleg fredag og laurdag. Nord-Noreg får ein ny runde med nedbør laurdag, seier statsmeteorologen.

Ho understrekar at det er ingen typiske «periodar» og trekk ved vêret i helga.

– Søndag blir det litt lettare i Nord-Noreg. Austlandet ligg i le for nedbøren frå vest og sørvest og får det kanskje ikkje så aller verst. Det kan likevel endra seg når vi nærmar oss, seier statsmeteorologen.

Kaldast i nord

Thaule vil ikkje peika ut nokon definitive «vêrvinnarar».

– Viss du er i Finnmark torsdag, før nedbøren kjem, så kan det koma ein periode med nokså bra vêr. På slutten av helga får Austlandet også noko opphaldsvêr og sol, seier ho.

Artikkelen held fram under annonsen.

Mildvêret gjer også at det blir lite snø på fjellovergangane i Sør-Noreg. Sjølv på Finse, som ligg litt over 1.200 meter over havet, er det stort sett meldt om plussgrader.

– Det blir i hovudsak Nord-Noreg som får dei lågaste temperaturane, avsluttar Thaule.