I Norge har vi et velfungerende system der arbeidstakere, arbeidsgivere og staten samarbeider godt, mener Thorstein Skårnes.
I Norge har vi et velfungerende system der arbeidstakere, arbeidsgivere og staten samarbeider godt, mener Thorstein Skårnes. Foto: Privat

Lesarbrev: Norge og Bjørnafjorden trenger politikere som forstår økonomi

1. mai har på mange måter de seinare årene blitt brukt som en dag til å hamre løs på norsk politisk høyreside, samt næringslivets store og små bedrifter.

I paroler i 1. mai-toget, og fra talerstolen på torget, hyttes det med neven i været mens man snakker om hvordan regjeringens politikk raserer, ikke bare arbeidstakernes interesser, men så vel hele den norske modellen.

Allerede da jeg våknet i dag morges fikk jeg servert leserinnlegget til Asle Olsen, og SV, i Os & Fusaposten, med skremselspropaganda om den borgerlige regjeringen, der han påstår at rettighetene til norske arbeidere er truet. Hvis man gjentar en ubegrunnet påstand mange nok ganger, vil folket til slutt godta den som sannhet?

«Et sterkt trepartssamarbeid mellom arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og myndighetene har vist seg å være vellykket for å sikre forutsigbare rammevilkår, nødvendig moderasjon og evne til omstilling. Et godt og velfungerende trepartssamarbeid forutsetter at alle berørte parter blir hørt og behandlet som likeverdige aktører i samarbeidet.»

Avsnittet er sakset fra Fremskrittspartiets eget partiprogram. I Norge har vi et velfungerende system hvor arbeidstakere, arbeidsgivere og staten samarbeider godt. Endringer i arbeidslivet kommer med utgangspunkt i politiske forslag, med ønsker fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og som et direkte resultat av samfunnsendringer lokalt og globalt.

Olsen trekker frem et par endringer i det norske arbeidslivet i sitt innlegg. Midlertidig ansettelser, fleksibel bruk av overtid, muligheten for lengre arbeidsdager og søndagsarbeid. At man åpner for muligheter for både arbeidstakere og arbeidsgivere for å kunne jobbe mer, ta i bruk kortere engasjement, eller til og med jobbe i søndagsåpne butikker, er ikke negativt. Det er positive endringer som åpner for mer frihet i markedet.

Norge og Bjørnafjorden trenger politikere som forstår økonomi og som ser sammenhengen mellom inntekter og kostnader. Om partier som SV, Rødt eller Arbeiderpartiet ikke ser utfordringer med å ha partifargen rød på bunnlinjen, enten det er i kommunen eller den lokale bedriften, ved å gjøre politiske valg som er på tvers av økonomisk fornuft, er jeg glad for at regjeringen nå satser mer på personlig økonomi i grunnskolen.

Fremskrittspartiet ønsker gode og lønnsomme bedrifter som skaper gode og trygge arbeidsplasser. Dette gjør vi i samarbeid med næringslivets organisasjoner, men også i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, og ikke alene. Slik støtter Fremskrittspartiet både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi støtter næringslivet og arbeiderne.

Thorstein Skårnes,

kommunestyrekandidat,

Bjørnafjorden FrP