Leikepark-opning: Leikeparken på den gamle Røde Kors-tomta sør for Os barneskule er svært fin og forseggjort. Foto: Kenneth Svenningsen

Offisiell opning i dag: Fekk toppen av ein leikeplass takk vere tre driftige elevråd

To år etter at det første elevrådet søkte om midlar til leikeapparat, kunne Os barneskule onsdag feira opninga av ein heil leikepark.

— Det er ikkje verst å få leikeplass på ei av dei flottaste tomtene i Os sentrum, smiler rektor Laila Aarbakke. Ho takka tre særs handlekraftige elevråd, samt Bjørnafjorden kommune.

Fortent ros: Elevrådselevane frå hausten 2018 og hausten 2019 var inviterte og fekk kvar si fortente rose under opninga. Foto: Kenneth Svenningsen

— Både hausten 2018, hausten 2019 og no denne hausten har me hatt veldig flinke folk i elevrådet. Ein stor del av æra for at denne leikeparken er blitt ein realitet, skuldar me dei, sa Aarbakke.

Etter at ordførar Trine Lindborg hadde klipt snora og offisielt opna parken, delte ho ut blomar til kvar og ein av elevrådsmedlemene som har vore med på ferda.

Les også
Får leikeplass på Øyros flottaste tomt

— Det starta med sponsorstøtte, så fekk me løyvd 600.000 kroner frå Os kommune, før me no står her med eit anlegg til kring to millionar kroner, seier Aarbakke.

Klipte snora: Ein leiken ordførar fekk til eit skikkeleg jubelrop då ho klipte snora. Foto: Kenneth Svenningsen

Forsterkar totalpakken

Ein leiken ordførar Lindborg fann seg godt til rette på den gamle Røde Kors-tomta sør for barneskulen.

— Du starta veka med å bada til inntekt for NRK-innsamlinga. No er det leikeplass. Du liker å gå litt i barndomen, Trine?

— Ja, det er jo litt slik eg er. Eg liker aktivitet og moro. Det vedgår eg lett, ler ordføraren.

Allsidig: Allsidige leikeapparat. Foto: Kenneth Svenningsen

Ho synest parken er blitt utruleg fin, og meiner han komplimenterer sentrumsbiletet på Øyro.

— Dette er ein plass som born, unge og heile familiar må nytta mykje. Utanom skuletid kan alle som vil ta turen til denne parken. Så kan dei leika her, gå innom skulpturparken på Kyrkjeflaten, kjøpa seg ein is på Øyro og ta nokre rundar på pumptracken i Os hamn, seier Lindborg, og legg til:

— Denne leikeparken er endå eit aktivitetstilbod som me håpar er med på å lokka folk til sentrum.

Artikkelen held fram under annonsen.

Huske: Fin køordning ved huska som også kan nyttast av funksjonshemma som sit i rullestol. Foto: Kenneth Svenningsen

Sunn køordning

Elevane sjølve var også svært så glade over endeleg å få nytta alle leikeapparata, og det var tydeleg at dei var godt førebudde på korleis dei skal te seg på området.

— Her det full køordning. Så er det eitt minutts dissing/husking, før det er neste person sin tur, forklarar nokre jenter oss.

Rektor Aarbakke er klar på at alle på skulen skal få godt med tid på plassen.

— Me har organisert det slik at alle trinna og klassane har si tilmålte tid her, så alle skal få leika mykje i tida framover, smiler Aarbakke.