annonse

Tente 14 mill. på børsen i fjor

Oslo børs
Oslo børs: Os kommune hadde eit solid år, med noko høgare avkasting enn normalen. (Foto: Colourbox)

Porteføljen vaks frå 198,5 til 212,8 mill. kroner. Fondsforvaltaren slo referanseindeksen.

Øystein Lid

2017 blei eit betre børsår for Os kommune enn dei to føregåande åra. I fjor tente kommunen 9,4 mill. (4,5 prosent vekst) og året før 12 mill. kroner (5,5 prosent opp). I 2017 voks porteføljen med 14 mill. kroner noko som utgjer solide 7,2 prosent vekst. Fondsforvaltar Grieg Investor gjorde det dermed betre enn marknaden som hadde ein generell auke på 6,8 prosent.

Særleg innan obligasjonar, pengemarknad og eigedom har fondsforvaltaren gjort det betre enn indeksen, medan resultatet er noko svakare enn marknaden når det gjeld norske og globale aksjefond.

Utviklinga over tid

I tabellen under kan ein samanlikna årets avkastning med tidlegare år. Tala går tilbake til 2002 då Os kommune starta bygginga av porteføljen etter sal av BKK-aksjar.

(Kjelde: Grieg Investor)

ol@osogfusa.no

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut