Det motsatte: Handelsstanden vil kanskje med det samme påstå at de vil få tapt omsetning, men jeg tror det motsatte vil skje. Foto: Kenneth Svenningsen

Bilfritt i Os sentrum

Hvis det ikke gjøres noe med dette uoversiktlige trafikkbildet, er jeg overbevisst om at det vil skje en ulykke.

Jeg registrer at Asplan Viak skal levere sin rapport 16. juni angående parkering på Osøyro. Dette temaet har vært diskutert mange ganger tidligere, og her er mitt innspill.

Jeg mener at når parkeringsplassen ved Giskavollen er ferdig, så bør Os sentrum der det er lagt brostein, være bilfritt, med unntak av litt varetransport, de som må kjøre til sin eiendom, og kanskje en handicapplass mellom Bakketeig og Havnechefen. I tillegg bør det komme noen tilsvarende plasser utenfor NAV.

I dag er det kaos i Torggata og Brugata, med parkering på begge sider, og til tider utenfor Osøyro Kolonial, så her bør det komme flere blomsterkasser.

Er det de gående eller kjørende som har forrang? Hvis det ikke gjøres noe med dette uoversiktlige trafikkbildet, er jeg overbevisst om at det vil skje en ulykke.

Handelsstanden vil kanskje med det samme påstå at de vil få tapt omsetning, men jeg tror det motsatte vil skje. Dersom torget blir bilfritt, vil det være mange muligheter til å bruke dette arealet. Det kan komme andre virksomheter, mer uteservering, irsk pub, franskinspirert konditori, kunst og kultur i samarbeid med Skaparstovo, en liten scene der barn og ungdom kan vise sine ferdigheter, musikk fra taket på Havnechefen osv. Det gir muligheter for alle til å utfolde seg, uten å være redd for biler.

Det vil igjen føre til flere mennesker i sentrum.

Terje Navdal: N/A Foto: Privat

Jeg mener at det ikke må bygges leiligheter i bygget der Skaparstovo holder til. Det vil skape større behov for parkering, og flere biler i sentrum.

Kanskje en gang i fremtiden kan kommunen og næringslivet spleise på å bygge et tak over Torget?

La det bli «Liv på øyro» med mennesker, ikke biler.

Terje Navdal

Artikkelen held fram under annonsen.