Skyss: Fordi det er Skyss, som koordinerer både Fjord1 og Tide, må det gå an å få ein kommentar frå dei om kvifor dei gjev slike dårlege kår for både passasjerar og arbeidstakarar?

Dette var mykje betre då alt var HSD, og ein tenkte samanheng i rutetilbodet

No er det ein "kvar buss og ferje har sitt eige budsjett"-tankegang der ein gløymer heilskapen og den samfunnsøkonomiske biten.

Det har vore ein del forseinkingar på ferja mellom Hatvik og Venjaneset den siste tida. At ferja har tekniske problem, tek eg ikkje så tungt. Ny teknologi er positivt og må få litt innkøyringstid.

Men eg har lagt merke til at det stundom hadde vore enklare og betre å hoppa over ein tur for å kome raskt tilbake i rute igjen, i staden for å bruka heile dagen på å ta igjen ruta.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det hadde vore betre for oss som stolar på rutetabellen, og mindre stress for ferjemannskapet. Men dette vert dessverre hindra av strenge reglar og bøter grunna anbodsbyråkratiet, som då ser dette som at ferja går ein tur for lite i forhold til kontrakten.

Det same anbodsbyråkratiet gjer at ferja ikkje lengre kan vente på bussen, og tek ned bommen på sekundet (og gjerne litt før) for ikkje å få bot.

Dette har gjort at 740-bussen (som no fantastisk nok er med nesten kvar ferjetur) stundom må stå igjen då rutetabellen her er for trong.

Om bussen faktisk må stoppa for passasjerar, kan den bli eit minutt eller to for sein. Det har igjen ført til at folk som skal med korresponderande ruter på andre sida, ikkje når desse.

I tillegg gjev dette stressfulle turar for bussjåførane som blir nøydde til å sjå fartsgrensa som ei anbefaling. Det tek nokre år før det nye busstilbodet er innarbeidd og fleire ser nytta. Denne situasjonen hjelper ikkje å korta ned denne tida.

Dette var mykje betre då alt var HSD, og ein tenkte samanheng i rutetilbodet. Ikkje slik "kvar buss/ferje har sitt eige budsjett"-tankegang der ein gløymer heilskapen og den samfunnsøkonomiske biten. Og ikkje minst gløymer den at folk som tek kollektivtransport ofte er svært unge eller gamle.

Fordi det er Skyss, som koordinerer både Fjord1 og Tide, må det gå an å få ein kommentar frå dei om kvifor dei gjev slike dårlege kår for både passasjerar og arbeidstakarar? Men eg fryktar dei heller kjem med noko blårussaktig ordgyteri.

Peter-Hans de Zwarte

Artikkelen held fram under annonsen.