Oppgradering og vedlikehold: - Er det satt av budsjettmidler til oppgradering og vedlikehold av eksisterende tilfluktsrom i Bjørnafjorden kommune?

Er vi beredt?

Har partier som hevder å være forsvars- og sikkerhetsvennlige, spilt inn noe i sakens anledning til budsjett for Bjørnafjorden 2023?

En av myndighetenes viktigste oppgaver er å sørge for innbyggernes sikkerhet. Jeg har ved flere anledninger, både som fylkestingrepresentant og i andre sammenhenger, tatt opp dette viktige temaet.

I dag har Norge i underkant av 20.000 tilfluktsrom med plass til cirka 2,5 millioner personer. Disse er fordelte på denne måten:

Artikkelen held fram under annonsen.

- 600 er offentlige tilfluktsrom med plass til rundt 300.000 personer.

- 19.000 er private tilfluktsrom med plass til rundt 2,2 millioner personer.

Les også
I fylgje kartet har ikkje Fusa eit einaste offentleg tilfluktsrom
Les også
Det einaste offentlege tilfluktsrommet i kommunen har 120 plassar til «hvermannsen»

I 1998 fjernet myndighetene kravet om at offentlige bygg må ha tilfluktsrom. Dermed har antallet tilfluktsrom stått på stedet hvil.

Behovet for tilfluktsrom er større nå fordi en høyere prosentdel av befolkningen er sivilister og færre er stridende, dvs at bare ca 13-14% nå avtjener verneplikten. Likevel tyder mye på at det mangler tilfluktsrom til ca halve Norges befolkning og at viktige byområder/forretningsområder mangler helt tilfluktsrom på grunn av byggestans.

Et krav var likevel at de eksisterende tilfluktsrommene skulle vedlikeholde, men det er svært varierende tilstand på de som er - mange er i dårlig stand og det mangler personell til å klargjøre og drifte tilfluktsrommene. Sivilforsvaret har ikke hatt ressurser til tilsyn.

Les også
Fortel at Bjørnafjorden har 24 tilfluktsrom. Lanserte Ohara som eit mogleg tillegg.
Les også
Parkeringshus og tunnelar kan bli nye tilfluktsrom

Pr 1. jan 2019 hadde for eksempel ingen av tilfluktsrommene i Hordaland (som fylkeskommunen hadde ansvaret for) nødstrømsaggregat. Nesten ingen ventilasjonsanlegg i tilfluktsrommene var vedlikeholdt og testkjørt i henhold til leverandørens prosedyrer og de aller fleste tilfluktsrommene benyttes til lager, undervisning, m.m. Dette siste kan selvsagt raskt termineres.

I Bjørnafjorden kommune er det plass til ca 21% av innbyggerne. Kravet til operativitet/klartid er 72 timer, altså hvor lang tid det trengs for at tilfluktsrommet er operativt og kan ta imot og beskytte mennesker.

Les også
Hva er status for tilfluktsrom i Bjørnafjorden?

En artikkel i Os & Fusaposten fra mars i år er trist lesning. Det listes opp tilfluktsrom i kommunen samtidig som det uttales at «…Det er ikkje gjort noko med tilfluktsrom sidan tidleg på 2000-talet, sa kommunedirektøren under torsdagens formannskapsmøte.» Må vi anta at kravet om at de eksisterende tilfluktsrommene skulle vedlikeholdes, ikke er oppfylt?

Artikkelen held fram under annonsen.

Dette var i mars. Det hadde vært interessant å vite om det er gjort noe det siste halve året.

Det er derfor naturlig å stille spørsmål om det er satt av budsjettmidler til oppgradering og vedlikehold av eksisterende tilfluktsrom i Bjørnafjorden kommune? Er det foretatt beregninger på hva oppgraderinger vil koste? Hvor mange tilfluktsrom tilfredsstiller kravene?

Hvor er «Forsvarspartiene»? Har partier som hevder å være forsvars- og sikkerhetsvennlige, spilt inn noe i sakens anledning til budsjett for Bjørnafjorden 2023?

Er vi beredt?

Det er imidlertid alvor nå!

Olav Kvinge