Godt val, heiter det, og godt val håpar eg at det vert

Ansvar: Dei same skal no retta opp ein økonomi dei sjølv har hatt ansvar for i dei to siste åra. Det er deira budsjett dagens «posisjon» må styra etter.

Måndag skal vi på nytt stemma over kven som skal sitja med roret i kommunen vår.

Terje Søviknes har nok allereie lagt champagnen sin på kjøl, medan Marie er klar for å skjenka.

For det er slik det ser ut.

Artikkelen held fram under annonsen.

Høgre har ingen visjon om å styra, ta makt, men er berre interessert i posisjonar.

Flinke er dei med alle midlar dei får, til å lag valkamp.

Terje er meir på film enn nokon andre skodespelarar for tida, og no skal han, Frp og Høgre få fart på kommunen igjen.

I 20 år har vi vore under Frp og Høgre sitt styre.

Eg veit ikkje om eg skal nemna Høgre meir, fordi dei verkar kun som marionettar for Frp.

Men altså no skal dei retta opp att alle feila frå i går eller gjera omatt…

Sjølvsagt er det dagens posisjon som er grunnen for all elende.

Det var Ap som skapte Covid, Sp som starta krigen i Europa, begge parti som sette i gang ein inflasjon og renteheving me ikkje har sett makan til sidan 80-talet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Men det var Frp som ville ha kommunesamanslåinga…

For meg er lokalpolitikk viktig i eit lokalval.

Saker som kjem til å påverka kvardagen vår, naturen og levevilkåra våre.

I det siste tiåret har det vore éi sak som kjem til å vera av den største betydning for oss alle; E39.

Med sterke folk i politikken skulle ein tru at vi var trygge, men nei.

Frp og Høgre høyrte kva «mammaen» deira sa og selde bygda si for sølvpengar.

Dei kom med «lovnader» som Bjørnatrynet og fastlenking til Gulholmane, vel vitande at det var rein illusjon og løgn.

Dei same skal no retta opp ein økonomi dei sjølv har hatt ansvar for i dei to siste åra. Det er deira budsjett dagens «posisjon» må styra etter.

Artikkelen held fram under annonsen.

Eg kan sjølvsagt ta feil, men for meg ser det ut for at verda vil bedragast og ikkje betrast.

Godt val alle.

Geir-Magne Moberg