Blir ikke hørt: Aksjonen var først og fremst et uttrykk for at private barnehager ikke blir hørt. Vi er glade for at mange foreldre støttet aksjonen.

Hvorfor aksjonerte barnehagene? - svar til Gisle Hesjedal

Vi i PBL har forståelse for at det vekker reaksjoner når mer enn 1.100 barnehager bestemmer seg for å stenge dørene i 2-3 timer en ettermiddag i november.

Gisle Hesjedal (Ap) skriver 26. november kritisk om aksjonen.

Les også
Har Private Barnehagers Landsforbund grunn til å klaga?
Les også
Asle Olsen (SV) ber foreldre la vera å henta borna sine

Bakgrunnen for aksjonen onsdag 24. november var at regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 til 10 prosent. Det er riktignok en differensiert nedtrappingsplan, men kuttet rammer alle typer private barnehager fra allerede 1.januar.

Det er forståelig at noen reagerer på aksjonen. Mange foreldre har en hektisk hverdag, og er slitne av en lang pandemi.

Aksjonen var først og fremst et uttrykk for at private barnehager ikke blir hørt. Vi er glade for at mange foreldre støttet aksjonen.

Kuttet betyr mindre til sårt tiltrengte vikarer og kompetent bemanning i en hektisk barnehagedag. Det betyr mindre til kvalitet og godt innhold. Vi er uenig med Hesjedal at pensjonspåslaget utgjør så mye som 1 milliard i overfinansiering. Det er også tvilsomt at barnehager med høye kostander til pensjon vil få dette dekka gjennom søknad. Denne ordningen fungerer dårlig.

Les også
Frp gir full støtte til Eventus Borgafjell barnehage og onsdagens protestmarkering
Les også
— Foreldra sympatiserer med måten me reagerer på

Kuttforslaget må sees i sammenheng med at andre kostander er underfinansiert. I fjor ble kuttforslag reversert etter budsjettforhandlinger med Frp. En del av kompromisset var Storberget-utvalget, som skulle utrede finansieringen av barnehager. Det har kommet over 1000 høringssvar med kritikk av utvalgets flertall, også fra kommunalt hold. PBL mener, i likhet med Utdanningsforbundet, at det er feil å gjennomføre kutt før behandlingen av utvalget er ferdig.

Artikkelen held fram under annonsen.

Private barnehager er avgjørende i det norske velferdssamfunnet og bidrar til et mangfold av løsninger, trygghet og valgfrihet. De må bruke pengene smart og ansvarlig slik at de ikke går med underskudd, men det betyr ikke at store overskudd er motivet.

Motivet er et brennende engasjement for barn i barnehage. For å bli foretrukket av familiene, må private barnehager tilstrebe seg å gi et tilbud med høy kvalitet.

Stortinget burde samles om en bærekraftig og forutsigbar finansieringsmodell med likebehandling. Måten vi sikrer at private barnehager ikke tar ut urimelige overskudd bør være strenge og tydelige kvalitetskrav, samt god og forutsigbar regulering. Ikke forbud eller forskjellsbehandling.

Anne Lindboe

Administrerende direktør

Private Barnehagers Landsforbund

Artikkelen held fram under annonsen.