Utfordringar: Syklistar kan i utgangspunktet ferdast over alt, og sykling som transport er både miljøvenleg og gir god mosjon. Men syklistar møter stadig på utfordringar.

Ikkje ein centimeter sykkelveg i Bjørnafjorden

19. april var ordførar og kommunedirektør saman om å tråkka i gang årets Sykle til jobben-aksjon i Bjørnafjorden kommune, og det utan at kommunen har så mykje som ein centimeter sykkelveg å tilby syklistane.

Syklistar kan i utgangspunktet ferdast over alt, og sykling som transport er både miljøvenleg og gir god mosjon. Men syklistar møter stadig på utfordringar. Ein kan seia at som syklist vert ein for mjuk for dei harde og for hard for dei mjuke.

Les også
Tråkka i gang kampanjen med trestemt versjon av Brelett-songen

Syklistar som ferdast i vegbanen er mjuke trafikantar og ein vil vera særs utsett i samanstøyt med eit køyretøy.

Syklistar på gangveg skal halda seg til trafikkreglane som seier at det ikkje er tillatt å sykla forbi gåande raskare enn i gangfart, noko som gjer det upraktisk å sykla på gangveg der det er gangtrafikk.

Eigne sykkelfelt-område med stor gangtrafikk vil vera med å gjera det meir attraktivt å sykla både til og frå jobben.

Miljøpartiet dei Grøne vil gjera det tryggare og enklare å sykla og gå ved å etablera attraktive og samanhengande sykkelvegnett i alle byar og tettstader, også i Bjørnafjorden.

Geir Fossåskaret

Artikkelen held fram under annonsen.

Styremedlem

Miljøpartiet dei Grøne Bjørnafjorden