Velger sykkelen: Øivind Raknes ved bommen i Nordvik, på vei til Buena butikk for å kjøpe avisen.

Jeg ønsker ikke å bli lurt trill rundt denne gangen også

Vi går, eller aller helst sykler, forbi bommen. Flere ganger blir familien hentet eller vi henter folk fra den andre siden.

Jeg var med på folkemøtet på Søfteland med tema «Avbøtande tiltak for sidevegane til E39», og mener at den aller beste løsningen for lokalbefolkningen er en 2-bomsløsning på sidevegene på Søfteland og i Nordvik, dersom prisen blir ekstremt lav eller kroner 0, såkalt bøtende tiltak.

Det som gjør at vi i dag har en kostbar løsning på sidevegene, er at den gang bommen kom opp, ble det fattet et vedtak i Stortinget som lovlig-gjorde løsning med høy pris. Slike vedtak har anledning til å gå utenom alle regler og kan ikke klages på fra lokalbefolkningen.

Artikkelen held fram under annonsen.

For kort å belyse dette, vil jeg nevne at jeg har en hytte øst for Risør og benytter E39 forbi Mandal til Kristiansand og videre på E18. Her kan jeg velge å kjøre på de gamle E39-veiene flere steder uten å betale bompenger, men det tar selvfølgelig mye lenger tid. Allikevel velger jeg hovedveiene med bompenger fordi det går mye raskere selv om det koster litt. Om sommeren kjører jeg over fjellet og har da bare én bom å betale for, og den er rett utenfor hagen min i Nordvik.

Jeg er bekymret dersom den nye saken med bøtende tiltak med en 2-bomsløsning på sidevegene går så langt i det politiske system at det blir et enkeltvedtak i Stortinget. Da kan de også vedta at det skal koste 26 kroner – hver vei – på alle de fire bommene på de to sidevegene. Da vil lokalbefolkningene nærmest bli innelåst og kan heller ikke klage på vedtaket. Jeg ønsker ikke å bli lurt trill rundt denne gangen også.

På folkemøtet virket det som om man skulle stemme på forslaget til Statens Vegvesen. Det å stemme på et (1) forslag er ganske udemokratisk, men siden dette kun var et informasjonsmøte fra Statens Vegvesen, vil jeg egentlig «arrestere» politikere som sier at mitt nye forslag ikke kan komme på banen.

Egentlig er 1-bomsløsning ikke et nytt forslag, men bare et avbøtende tiltak på dagens bom som har en mye enklere politisk behandling. Når Statens vegvesen ikke har oppfylt rekkefølge-kravene med bredere og sikrere veg med fortau ved punktfeste til dagens bom i Nordvik, kan man heller ikke stole på dem denne gangen med en 2-bommsløsning med 6 kroner på side-bommene.

Jeg mener at dette aldri vil bli en realitet. Til sammenligning får en privat utbygger, for en reguleringsplan, ikke godkjent eiendommene, før rekkefølge-bestemmelsene er ferdig utført. Det samme bør gjelde Staten.

En 1-bomsløsning er det aller sikreste for lokalbefolkningen dersom Statens Vegvesen følger kravet som er satt i dagens behandling om avbøtende tiltak på sidevegene. Da kan staten bruke 3 x 2 millioner på avbøtende tiltak på sidevegene i stedet for å lage kostbare nye bommer. Dette blir en vinn-vinn.situasjon både for Staten og lokalbefolkningen.

Jeg bor i Bergen kommune, men elsker Os. I Os har de alt; strender, svaberg, fjell og skogsområder som jeg benytter meg av. På Søfteland-siden ønsker de f.eks helt sikkert å komme til ski-løypene på Bontveit uten å bli flådd.

Men etter at den kostbare bommen er kommet opp, er det helt slutt på soppturer m.m. i Os for mitt vedkommende. Vi går, eller aller helst sykler, forbi bommen. Flere ganger blir familien hentet eller vi henter folk fra den andre siden.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dermed bidrar jeg og resten av familien ikke med penger til bommen for E39 i dag. Dersom bommen i en 1-bomsløsning hadde fått skjermingstiltak med 12 kroner hver vei eller lavere, hadde jeg gjerne kommet til Os både på handling og for turer. Det vil også hindre snikkjøring, samtidig som Staten også får litt penger av oss. På E39 ved Mandal og videre forbi byene på E-18 har de ikke sidebommer, men jeg gidder ikke å snikkjøre der.

Jeg mener man må gå for avbøtende tiltak på eksisterende sidebommer som Statens Vegvesen har fått i oppgave å utrede og som Staten vil tjene masse penger på. Lokalbefolkningen får dermed det skjermings-tiltaket som det nå forhandles om og de vil spare mye penger også. Dette kan settes i kraft raskt uten bygging av flere bommer og lokalbefolkningen vil ikke bli lurt av en 2-bomsløsning som de ikke vet utfallet av.