Opne prosessar: MDG har gått på val på opne, politiske prosessar. Tilbakemeldingane til partiet er at Nils-Anders Nøttseter set ord på ein frustrasjon mange kjenner på i nye-kommunen. Foto: Liv Berit Kallekleiv

Kjekt å høyra frå deg, Helge

Det som er vanskeleg, kan vera vondt å snakka om. Det betyr ikkje at vi skal la det vera.

Helge Steinum er på banen etter at MDGs Nils-Anders Nøttseter har tatt bladet frå munnen og lufta frustrasjon over kommunesamanslåinga. Det burde Nils-Anders ha spart seg, meiner Steinum, og nyttar samstundes høvet til å vranglesa refleksjonane Nøttseter gjer seg. I følge Steinum kritiserer Nøttseter arbeidsinnsatsen til dei tilsette, og han svekkjer både engasjementet og motivasjonen i organisasjonen.

Les også
Dette kunne du spart kommunens ansatte for, Nils-Anders Nøttseter
Les også
Nils-Anders Nøttseter (MDG) dønn ærleg om samanslåinga: — Det har kosta meir enn det har smakt

Først; flott at Ap rosar dei tilsette i kommunen – det er vel fortent. Vi i MDG har heller aldri påstatt noko anna. Litt synd berre at det må ein MDG-ar til for at Ap skal la seg høyra om stoda i Bjørnafjorden. Men ok, vi tar ein for laget!

Innbyggjarane, dei tilsette og politikarane deltar på ulikt vis i «prosjekt samanslåing» som Bjørnafjorden kommune er trass alt. Eitt år ut i prosjektet må det vera lov til å reflektera over erfaringane så langt utan at det blir tolka som eit «soloutspel mot kommunens organisasjon».

Det er riktig som Helge Steinum skriv at samanslåingar er krevjande og fordrar eit langsiktig perspektiv. Like viktig er det å evaluera etter kvart og ta på alvor det som ikkje fungerer – før det får utvikla seg til alvorlege problem. Om vi ikkje snakkar om utfordringar som dukkar opp under vegs, forventingar som ikkje er oppfylte og ambisjonar som må justerast; ja, då er vi verkeleg på feil veg.

MDG har gått på val på opne, politiske prosessar. Tilbakemeldingane til partiet er at Nils-Anders Nøttseter set ord på ein frustrasjon mange kjenner på i nye-kommunen.

Ei realitetsorientering om korleis vi eigentleg har det etter eitt år som Bjørnafjorden kommune er ikkje farleg. Tvert om er det eit godt utgangspunkt for å jobba vidare med å skapa ein god kommune for alle bjørnafjordingar.

Marie Hauge

Folkevald

MDG Bjørnafjorden