Vil ikke påvirke: Uansett hvor få (eller mange) boenheter en utbygging består av, vil et krav om reguleringsplan ikke påvirke prisen for boligkjøper. Foto: Camilla Kvamme

Krav om reguleringsplan påvirker ikke prisen for unge i etableringsfasen - svar til Tøsdal

Det finnes mange gode tiltak for å hjelpe unge i etableringsfasen inn i boligmarkedet, men å unngå reguleringsplan, er ikke et av disse.

Nils-Anders Nøttseter (MDG) har allerede kommet med et godt tilsvar, som jeg støtter fullt ut, som viser at kommunen på ingen måte har blitt en «Nei-kommune».

Les også
Nei Tøsdal, berre nei

Jeg ønsker derimot å ta opp et annet aspekt som Øyvind Tøsdal nevner, nemlig påstanden om at å stille krav om reguleringsplan gjør det uoppnåelig for unge i etableringsfasen å komme seg inn i boligmarkedet.

 Det stemmer at det koster masse penger å lage en reguleringsplan, derfor bør planene i hovedsak dekke mange boenheter slik at kostnaden per enhet blir lav. Problemet mange steder i kommunen er at mye utbygging har vært gjort uten reguleringsplan, og dermed med dispensasjon. På steder hvor det kun gjenstår et par tomter, er det naturlig å vurdere å gi dispensasjon også for disse tomtene, nettopp fordi kostnaden da bare blir delt mellom et hus eller to, men på steder med mange potensielle tomter, bør det i hovedsak stilles krav om reguleringsplan.

Les også
Er Bjørnafjorden kommune blitt ein nei-kommune?

Men uansett hvor få (eller mange) boenheter en utbygging består av, vil et krav om reguleringsplan ikke påvirke prisen for boligkjøper. Prisene styres nemlig i hovedsak av markedet og hva folk er villige til å betale, ikke om utbygger måtte betale for en reguleringsplan eller ei. Å slippe en reguleringsplan, sparer altså utbygger for penger, samtidig som det gjør at det ikke avsettes områder til lekeplass, fortau og andre kvaliteter man gjerne ønsker i området, uten at besparelsen kommer kjøper til gode.

Et annet moment som ikke blir tatt med, er kostnaden av en dispensasjon. Øyvind Tøsdal nevner en minimumssum på 500.000 kroner for en reguleringsplan, men hva med kostnaden av å ikke ha en? For å bruke området som Øyvind Tøsdal selv nevner som eksempel; Auredalen og Reio består idag av ca. 60 boliger. Siden det ikke er reguleringsplan, må hver og en søke om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for å få bygget. Dagens sats for en dispensasjonssøknad er 19.400 kroner. For de 60 boligene i det aktuelle området blir det godt over en million kroner. Men utgiften er skjøvet fra grunneier og utbygger til hver enkelt privatperson som søker om å få bygge boligen sin etter å ha kjøpt en tomt.

Det er altså godt mulig at en mangel på reguleringsplan gjør det dyrere for tomtekjøper, ikke billigere.

 Det finnes mange gode tiltak for å hjelpe unge i etableringsfasen inn i boligmarkedet, men å unngå reguleringsplan er ikke et av disse.

Asle Olsen

Gruppeleder SV

Medlem i Plan- og bygningutvalet