Dette forsøket på knebling er så drøyt at Frp og Høyre burde lagt seg langflat med en gang det kom ut.
Dette forsøket på knebling er så drøyt at Frp og Høyre burde lagt seg langflat med en gang det kom ut.

Lesarbrev: Et angrep på administrasjonen sin faglige integritet

Saken om arbeidsforholdene for de ansatte i administrasjonen som deltar i plan- og bygningsutvalget sine møter, er dyster lesning. At det ser ut til å ha vært slik over lengre tid gjør saken enda verre.

Det har allerede vært flere gode artikler om saken, som for eksempel Nils-Anders Nøttseter sittleserbrev. Det vi derimot ikke har sett noe som helst av, er selvkritikk fra de to partiene som styrer i Os kommune. Det er i seg selv kritikkverdig, for det er ingen tvil om at representantene fra Høyre og Frp i plan- og bygningsutvalget (PBU) både har bidratt til et dårlig arbeidsmiljø og har sendt et hårreisende notat til rådmannen.

Det er vanskelig å si hva med notatet som Høyre og Frp sine medlemmer i PBU sendte til rådmannen som er verst, rett og slett fordi det er flere ting som er veldig alvorlige. At de i det hele tatt sendte et notat rett til rådmannen og prøvde å instruere han, er i seg selv meget kritikkverdig. Som jusprofessor Jan Fridthjof Bernt sa til

Hva sier så vår ordfører, Terje Søviknes, og vår varaordfører, Marie Bruarøy? Stort sett ingenting. Terje Søviknes prøvde å fraskrive seg alt ansvar samtidig som han gikk til angrep på Ap. Begge deler feilet ganske raskt. For det er ingen tvil om at de to som har sittet som ordførere for de to partiene må bære hovedansvaret for det som har skjedd. Hadde Terje Søviknes og Marie Bruarøy gjort jobben sin som ordfører så hadde vi mest sannsynlig ikke vært uten kommunalsjef den dag idag. Så̊langt har Høyre stort sett sluppet unna kritikken. Det er det ingen grunn til. Deres representanter i PBU har også̊ vært med på notatet og Marie Bruarøy har sittet som ordfører i denne perioden.

Dessverre så har ingen av de involverte sagt noe om saken i det hele tatt. Det har heller ingen av representantene deres som sitter i kommunestyret gjort. Den eneste nevneverdige som har sagt noe om saken så,̊ langt er Thorstein Skårnes. Han er 12. kandidat på listen til Frp og vil i så måte komme inn i kommunestyret om Frp beholder det antallet mandater de har den dag idag. Han sier (i en diskusjon på Facebook med undertegnede) at det er politikerne sin oppgave å aktivt prøve å̊ påvirke administrasjonen sine forslag til vedtak, og at det å̊ utfordre administrasjonen, selv på grensen til konflikt, er positivt. Han mener altså at det er politikerne sin oppgave å prøve å påvirke administrasjonen på̊tvers av deres faglige integritet. Og at det å skape et dårlig arbeidsmiljø mens man gjør dette, er helt greit. Positivt til og med. Hvis dette er holdningen til Frp og Høyre, så er det skremmende.

Asle Olsen

Ordførarkandidat SV