På tide: Det er på tide at vi tar et steg videre og sørger for at vann- og avløpssektoren blir mer effektiv og bærekraftig for fremtiden.

Se til Danmark for å redusere vann- og avløpsgebyrene

Effektivisering av vann- og avløpssektoren er viktig for å sikre tilstrekkelig rent drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann for befolkningen. Men de økende gebyrene som husholdningene betaler for disse tjenestene, er en byrde som mange ikke kan takle.

Ifølge Bokostnadsindeksen økte vanngebyrene med 46 prosent og avløpsgebyrene med 44 prosent fra 2010-2021, mens konsumprisindeksen steg med 26 prosent i samme periode.

Artikkelen held fram under annonsen.

I en rapport fra SINTEF og Norconsult foreslås det at norske kommuner må investere 332 milliarder kroner de neste 20 årene for å bygge og oppgradere infrastrukturen for å sikre tilstrekkelig vann- og avløpstjenester. Men den økte investeringen vil føre til økte gebyrer, som igjen kan bli vanskelig å håndtere for husholdninger med gjennomsnittsinntekter.

Danmark har imidlertid funnet en løsning på dette problemet ved å innføre en benchmarking-modell.

Denne modellen sammenligner kostnadseffektiviteten til de enkelte vann- og avløpsselskapene med hverandre og beregner selskapenes individuelle effektiviseringsscore. Dette brukes til å beregne virksomhetenes individuelle effektive kostnadsnivå, som igjen påvirker fastsettelsen av virksomhetenes økonomiske rammer.

På denne måten oppmuntres de minst effektive selskapene til å bruke ressursene sine like effektivt som de mest effektive.

Det er på tide at norske kommuner ser på Danmarks benchmarking-modell som en løsning for å redusere kostnadene og gebyrene for vann- og avløpstjenester. Dette vil bidra til å sikre tilstrekkelig vann- og avløpstjenester til befolkningen samtidig som husholdningene kan unngå økte gebyrer og økonomisk belastning.

Det er på tide at vi tar et steg videre og sørger for at vann- og avløpssektoren blir mer effektiv og bærekraftig for fremtiden.