Eldreomsorg: Det er snakk om store kutt innan helse og velferd i Bjørnafjorden kommune. Det gjer fleire bekymra, inkludert seks tilsette i heimesjukepleien i Bjørnafjorden kommuen.

Våre oppgaver blir flere og mer krevende fremover, og så vil en kutte 15 årsverk i hjemmesykepleien?

For å kunne gjøre gode og kloke prioriteringer er det en fordel å ha innsikt og bakgrunnskunnskap, ikke bare se på tall.

I den forbindelse vil vi, som til daglig jobber i feltet, benytte anledningen til å si noen ord om jobben vår i hjemmesykepleien Os.

Som dere sikkert vet, har samhandlingsreformen som kom i 2012 bidratt til at pasienter raskere skrives ut av sykehus, stadig flere oppgaver blir overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunen og behandling som tidligere ble gjort på sykehus, oftere blir gjort hjemme.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er en helt annen pasientgruppe vi ser i hjemmesykepleien nå enn for bare få år tilbake. I tillegg står vi overfor en eldrebølge, med vesentlig økning av personer over 80 år.

Vi vet at både Haukeland og Luranetunet allerede er sterkt presset, og terskelen for en plass på sykehjem er høy. Dermed lever flere pasienter sykdomslivet sitt i hjemmet.

Målet til Bjørnafjorden kommune er å legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Dette vil si at våre oppgaver blir flere, og mer krevende fremover.

Det er vanskelig for oss å forstå hvordan dette skal samsvare med forslaget om å kutte 11,9 millioner, altså 15 faste årsverk i hjemmesykepleien de neste årene.

Stolte av jobben vår

Vi som jobber her er stolte av jobben vår. For oss føles det meningsfullt å hjelpe mennesker der de fleste ønsker å være – i hjemmene sine.

Men for at «hjemme» skal være best, kan ikke dette være ett sparetiltak, vi ikke kan effektivisere bort syke og gamle mennesker.

Det er brukerne våre vi er her for, og vi strekker oss langt for å møte deres behov. Alle har de sin unike livshistorie, ulike utfordringer og ulike behandlingsbehov.

Det viktigste må ikke glemmes; det er mennesker vi jobber med. Vi gjør allerede prioriteringer hver eneste dag på jobb. Kuttene som nå foreslås vil gi oss betydelig mindre ressurser. Hvem og hva skal vi nedprioritere?

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi i hjemmesykepleien er gode på å se løsninger i stede for begrensninger, og vi er opptatt av at de som har ett stort hjelpebehov, hvor det kreves stor faglig kompetanse, også skal få mulighet til å ha mest mulig hjemmetid i trygge og kjente omgivelser.

Skal vi fortsatt klare dette trenger vi god nok grunnbemanning, det vil si riktig kompetansesammensetning og antall personer på jobb.

Riktig kompetanse til rett tid er det viktigste vi har for å sikre at innbyggerne i kommunen får forsvarlige og gode tjenester.

Vi vet at manglende bemanning og kompetanse vil gå betydelig utover kvaliteten på tjenestene. Dette så vi tydelige eksempler på i Brennpunkt på NRK.

Er vi for få folk på jobb, vil dette få store konsekvenser for de som venter på oss. Så vi spør igjen, hvem og hva skal vi nedprioritere?

Dette kan ikke aksepteres

Forskning fra statens arbeidsmiljøinstitutt viser at hjemmetjenesten er den arbeidsplassen i Norge med høyest sykefravær.

De som forsker på dette (STAMI), påpeker at nettopp arbeidsmiljøet har mye å si for sykefraværet, faktisk så mye som 70 prosent.

Hos oss er vi privilegerte. Vi er godt organisert og vi har et godt arbeidsmiljø. For oss er det viktig å verne om det som er bra.

Artikkelen held fram under annonsen.

Belastningen på oss faste ansatte vil over tid bli for stor, hvis vi i fremtiden må gå vakt etter vakt som går på akkord med våre egne verdier, løpe raskere og alltid få dårlig samvittighet fordi vi skulle vært flere steder samtidig.

Det som står øverst på ønskelisten vår er ikke høyere lønn, men en god nok grunnbemanning til å kunne gjøre jobben vår på en trygg, forsvarlig og verdig måte, også i fremtiden.

Flere av oss i hjemmesykepleien har også jobbet på Luranetunet, og for oss med innblikk begge steder er det surrealistisk at det også der foreslås å gjøre drastiske kutt, når vi vet at strikken der allerede er strukket langt.

Ved å skrive dette kjemper vi vår sak, for vi kan ikke akseptere at tidspress skal gå på bekostning av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp!

Malin H. Solbakken – sykepleier hjemmesykepleien Os

Mette Rasmussen – sykepleier hjemmesykepleien Os

Lisbeth Halhjem – sykepleier hjemmesykepleien Os

Kristin Drange – sykepleier hjemmesykepleien Os

Artikkelen held fram under annonsen.

Ann Helen Midtbø Haugvalstad – sykepleier hjemmesykepleien Os

Lukasz Szczotka – sykepleier hjemmesykepleien Os