Mykje røyk: Det er mykje røyk i området og naboar vert bedne om å lukka vindauga og stengja ventilasjonen. Foto: Benjamin S. Olsen

Brannen i Hegglandsdalen: Melder om helsefarleg røyk i området - bed naboar lukka vindauga

Det brenn i ein spilloljetank inne i ein bygning i Hegglandsdalsvegen.

Det vart fyst opplyst at det brann i motorrommet på ein bil.

Det er mykje røyk i området og naboar vert bedne om å lukka vindauga og stengja ventilasjonen.

Vindretningen i området er nordleg retning mot Hegglandsdalsvatnet.