Viktig: Med kvinnedagen like rundt hjørnet, er det viktig å reflektere over de politiske partienes syn på likestilling og kvinners rettigheter i samfunnet.

Familiene bør selv få styre foreldrepermisjonen

Som vordende far ser jeg det som problematisk at vi som familie ikke selv kan styre hvordan vi ønsker å legge opp permisjonen.

Med kvinnedagen like rundt hjørnet, er det viktig å reflektere over de politiske partienes syn på likestilling og kvinners rettigheter i samfunnet. Fremskrittspartiet har en tydelig politikk som legger stor vekt på familien som det viktigste fellesskapet i samfunnet. Dette perspektivet er positivt og verdifullt, spesielt for å styrke norske tradisjoner og kultur.

Fremskrittspartiet ønsker også å styrke familiens stilling i samfunnet ved å begrense statens innvirkning på familielivet. Vi vil støtte opp om ideelle organisasjoner som tilbyr hjelp til sårbare familier og oppfølging under svangerskapet. Dette er viktige tiltak for å sikre at alle barn får en god og trygg start i livet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Som vordende far ser jeg det som svært problematisk at vi som familie ikke selv kan styre hvordan vi ønsker å legge opp permisjonen for oss som foreldre, men at politikerne på Stortinget skal bestemme hva som er best for oss.

Fremskrittspartiet legger vekt på at begge foreldre skal likestilles når det gjelder foreldreansvar og omsorgsrett og -plikt for felles barn ved samlivsbrudd. Dette er en positiv tilnærming som kan bidra til å sikre at barn får opprettholdt et godt forhold til begge foreldrene sine etter et samlivsbrudd.

Fremskrittspartiet ønsker å begrense barnetrygden til de fem yngste barna og endre kontantstøtteordningen, og vi ønsker å videreføre barnetrygden som en universell ordning - og øke den. Samtidig mener vi at det er riktig å beskatte ordningen. Det vil gjøre at de som har minst i samfunnet vil få mye mer enn i dag, de med middels inntekt får omtrent det samme som i dag, og de som tjener mest får litt mindre.

Samlet sett kan Fremskrittspartiets politikk bidra til å styrke familiens stilling i samfunnet og sikre at barn får en god start i livet.

På kvinnedagen bør vi fortsette å reflektere over hvordan vi kan jobbe sammen for å sikre likestilling og kvinners rettigheter i samfunnet.