Stoppa: Politiet stoppa ein bil sør for Os sentrum tysdag ettermiddag. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Førar meldt for fire forhold på rappen

Politiet stoppa bil sør for Os sentrum tysdag i 13.00-tida.

Føraren, ein mann i 30-åra, er meldt for å ha oppgitt falsk id, køyrd utan gyldig førarkort, køyring i ruspåverka tilstand og oppbevaring av narkotika.

– Det vart gjort funn av narkotika, stadfestar politiet som ikkje oppgjev kvanta og type.

I 19.00-tida tysdag blei ein mann i 50-åra meldt for mobilbruk under køyring.

– På grunn av prikkar frå tidlegare, mista han førarretten, og det blei tatt beslag i førarkortet, opplyser politiet.

Mistenkte samtykka i beslaget.