Grønt nivå: Det blir grønt nivå frå tysdag av for desse elevane ved Søre Fusa skule. Foto: Martine Håland

Grønt nivå i barnehagar og skular frå neste veke

Bjørnafjorden kommune gjer som Bergen, trass høge smittetal.

Kommunal kriseleiing (KKL) i Bjørnafjorden kommune har i dag vedteke å innføra grønt tiltaksnivå ved barnehagar og skular frå neste veke.

* Grønt nivå i barnehagane og vaksenopplæringa frå måndag 17. januar.

* Grønt nivå i barne- og ungdomsskulane frå tysdag 18. januar.

* Ordinær drift i kulturskulen frå måndag 17. januar.

Unntaket er Os ungdomsskule som inntil vidare held fram på gult nivå.

Barnehagar og skular skal drive smittevernfagleg forsvarleg. Dersom smittesituasjonen tilseier det, kan ein enkelt barnehage eller skule difor innføre eit høgare tiltaksnivå.

Artikkelen held fram under annonsen.

Også Bergen kommune vedtok i dag å driva vidare på grønt nivå.

Bakgrunnen for endringane:

Regjeringa har letta på ein del smitteverntiltak, mellom anna for karantene for øvrige nærkontaktar, fritidsaktivitetar, tiltaksnivå i barnehage/skule og skjenking.

Påbod om munnbind, restriksjonar for arrangement og heimekontor for dei som kan, gjeld framleis.

Sjå alle dei nasjonale reglane og anbefalingane som gjeld no.