Initiativtakar: Stine Kobbeltvedt er initiativtakar til aksjonen, som er eit fellesprosjekt mellom frivilligsentralane, eldsjeler, hjelpeorganisasjonar, kommunale einingar og næringsliv i Bjørnafjorden.

Mange familiar har ikkje råd til gåver. Stort spleiselag går saman for å oppfylla juleønske

Inviterer til julegåveaksjon.

– Mange familiar har ikkje råd til å gi julegåver til barna sine i år, eller til å handla inn noko som helst ekstra i samband med julefeiringa. Dette skjer hos oss, her i Bjørnafjorden. Og det skjer med heilt vanlege folk, som deg og meg, seier dagleg leiar i Os frivilligsentral, Stine Kobbeltvedt, til kommunen sine heimesider.

Kobbeltvedt er initiativtakar til aksjonen, som er eit fellesprosjekt mellom frivilligsentralane, eldsjeler, hjelpeorganisasjonar, kommunale einingar og næringsliv i Bjørnafjorden.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ifølgje nettsida til kommunen er målet for prosjektet å spreia glede og varme til barn, unge og familiar som har det ekstra trongt i samband med jul, gjennom eit felles julegåveprosjekt kor privatpersonar og næringsliv kan oppfylla juleønske frå barn og unge i nærmiljøet.

I tillegg vil Kobbeltvedt og medhjelparane bidra med julemat til dei som treng det.

− Mange enkeltpersonar og organisasjonar gjer ein formidabel innsats for folk som treng hjelp i Bjørnafjorden gjennom heile året. Vi samarbeider med fleire av desse om julegåveaksjonen, mellom anna det nye styret i SOS Bjørnafjorden, som er tett på målgruppa for prosjektet. Bjørnafjorden kommune ved Os frivilligsentral har ansvar for prosjektleiing og økonomi, slik at ingen enkeltpersonar blir sitjande med heile ansvaret. Ved å samarbeida på denne måten, håpar og trur vi at vi kan hjelpe endå fleire. Vi gler oss over stor velvilje frå næringsliv, lag og organisasjonar i kommunen, seier Kobbeltvedt til kommunen sine nettsider.

Prosjektet har fått namnet sitt frå “hjartetrea” du vil finna på Amfi Os frå 18. november og Fjord'n senter frå 25. november.

– På desse juletrea vil det henga hjarte med gåveønske frå barn mellom 0 og 18 år i Bjørnafjorden kommune. Sjølve hjarta er laga av elevar som har faget Innsats for andre ved Nore Neset ungdomsskule, opplyser kommunen.

– Vi har allereie fått inn ein god del ønske via ulike kanalar og kommunale tenester. I tillegg vil vi svært gjerne nå fram til deg som ikkje er i kontakt med hjelpeapparatet til vanleg, men som har det ekstra tøft økonomisk for tida. Mange kjenner på skam og utanforskap fordi dei ikkje har råd til å gjere som “alle andre”. Sanninga er at svært mange slit økonomisk for tida - du er slettes ikkje den einaste. Vi merkar alle at det har blitt dyrare å leva. Om du likevel vil dela av det du har, bidrar du til eit varmare samfunn rundt deg. Neste gong kan det vera du som treng hjelp frå fellesskapet. Lat oss gå saman om ei god jul for alle, oppmodar Kobbeltvedt i saka på heimesida til kommunen.