Politi: N/A Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Mogleg observasjon i vasskanten: Politiet set i verk søk

Politiet ønskjer tips.

Søndag morgon i 08.15-tida melde politiet på Twitter at dei set i verk søk etter mogleg observasjon av person i vasskanten.

Dersom publikum har observasjonar av person sør i Skogavika i Hetleflotvatnet ved E39 blir dei beden om å ta kontakt med politiet.

Branvesenet bidreg med overflatedykkarar i søk.

Personen som er observert skal ha hatt på seg ei blå jakke og mogleg lysebrunt hår.

OPPDATERT: SØKET ER AVSLUTTA.