Vil byggja ned murer: – Det skal ikkje vera tabu å slita psykisk. På same måte som at alle kan bli forkjøla, kan alle få psykiske utfordringar. Det kan råka kven som helst. Foto: Liv Berit Kallekleiv

Verdsdag for psykisk helse: — Det er like naturleg å gå til psykolog som til tannlegen

Laurdag er det verdsdag for psykisk helse. Ordførar Trine Lindborg har inntrykk av at det i dag er lettare å snakka om utfordringane sine, men at det framleis er ein lang veg å gå.

— Det blir i år ingen direkte markering av dagen i regi av kommunen. Dagen plar bli markert rundt om i einingane, og kanskje med stand og forskjellig, men ikkje i år. Dagen fell i år på ein laurdag, og opplegga ein har vore vane med, må gjerast på ein litt annan måte grunna tida vi står i, seier Lindborg og legg til at det akkurat er ekstra viktig at ein vågar snakka høgt om psykisk helse.

— Det er mange som har hatt eit «annleis» 2020. Eg veit at det vert markeringar for ungdomsskuleelevane utover hausten og at Ung Arena vil ha tema og markeringar, seier ho.

Ordføraren vil retta fokus på at det er verdsdag for psykisk helse, men seier samstundes at psykisk helse sjølvsagt er noko vi lever med kvar dag.

— Det er viktig at ein er flink til å snakka om korleis ein har det. Terskelen bør vera låg. Det er like naturleg å gå til psykolog som til tannlegen, men for mange kjenst det ikkje slik. For mange som slit med ein psykisk sjukdom, kan det vera skambelagt, fordi det betyr at ein ikkje meistrar livet sitt. Men det er jo akkurat det ein gjer om ein er open, deler det med nokon og bed om hjelp. Det er det same om ein går til tannlegen, eller om ein må til legen grunna ein vond rygg, seier Lindborg.

Det å spørja korleis folk har det, er noko ordføraren vil oppmoda om. Om personen svarar at dei har det fint, men kroppsspråket eller noko anna tilseier at det ikkje er tilfelle, så ikkje slutt å spørja.

— Ein må våga. Ein må visa at ein bryr seg. Det handlar om å sjå kvarandre. Det er viktig å dela, og fortelja om tankane ein har, seier Lindborg.

Sjukdom kan råka kven som helst, og mange kan ha problem med å snakka om sine utfordringar. Lindborg trur at det ofte kan vera tøffare for menn enn for kvinner.

— Då er det viktig å hugsa at dei «tøffaste» snakkar om det. Det er då ein verkeleg er mann, seier Lindborg og smiler.