Svært gledeleg: Dette prosjektet byrja Vestlandsrådet å arbeida med for 20 år sidan, og det er svært gledeleg at samferdselsminister Knut Arild Hareide har fått det på plass. Foto: Stortinget

Hareide leverer: Endeleg ferjefri E39!

Samferdslesatsinga til regjeringa Solberg er historisk. Infrastruktur vert bygd ut i eit tempo som aldri før. Løyvingane er dobla og heile samferdslesektoren er fornya og forbetra.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide legg fredag fram Nasjonal transportplan for dei neste 12 åra, vegkartet for korleis morgondagens infrastruktur skal knyta heile landet saman.

Mellom prosjekta som er prioriterte i første seksårsperiode, er ny E39 mellom Ådland og Svegatjørn. Kostnaden for prosjektet er 37,7 milliardar kroner. Staten bidreg med 1 milliard kroner i første seksårsperiode, og i tillegg kjem bidrag frå bompengar.

Strekninga går mellom Ådland på Stord og Svegatjørn i Os, med bruer over Langenuen og Bjørnafjorden. Prosjektet reduserer reisetida mellom Stord og Os med ein time, og vil såleis ta ein halv time.

Med både utbygd Hordfast og Rogfast, vil E39 mellom Stavanger og Bergen vera ferjefri. Dette er særs viktig for busetnad og næringsliv langs kysten, men også for samhandling mellom Stavanger, Haugalandet og Bergen.

Prosjektet er blitt mogleg fordi det er gjort ei optimalisering på kostnader. Vidareutvikling av flytebrua har redusert dei forventa kostnadane med over sju milliardar kroner.

Dette prosjektet byrja Vestlandsrådet å arbeida med for 20 år sidan, og det er svært gledeleg at samferdselsminister Hareide har fått det på plass.

Innan 10 år køyrer vi ferjefritt!

Torill Selsvold Nyborg

Tidlegare fylkesordførar i Hordaland