Minste av to onder: I denne vanskelige situasjonen velger SV det minste av to onder.

Nå trenger vi politikere som tør å ta tøffe og upopulære valg

Det er ingen enkle løsninger igjen.

To rapporter fra konsulentselskapet PwC har gitt oss en skremmende liste med foreslåtte kutt i henholdsvis oppvekst (skoler og barnehager) og helse og velferd. Reaksjonene på rapportene har vært en unison fordømmelse av kuttene fra tillitsvalgte, fagpersoner, pårørende, foreldre og andre som ikke ønsker å se kommunens tilbud og fagmiljøer rasert.

Les også
Føreslår å kutta meir enn 30 årsverk ved sjukeheimane i kommunen
Les også
Føreslår å leggja ned seks barneskular og to barnehagar. Dette er éin av dei.

Beskjeden fra kommunedirektøren var klar. Alt fra alle rapportene må kuttes og selv da må det kuttes ytterligere 25 millioner før kommunen går i null.

Artikkelen held fram under annonsen.

Resultatet burde vært politikere som tok ansvar ved å enten si at de skal gjennomføre kuttene, ved å innføre eiendomsskatt, eller en kombinasjon av de to. Det er nemlig de eneste realistiske alternativene slik situasjonen er.

Joda, vi kan få økte inntekter ved stor tilflytting og salg av eiendom, men ikke i nærheten av nok og ikke raskt nok til å være en løsning i seg selv. Parti som foreslår dette som en løsning, ønsker rett og slett ikke å forholde seg til hvor alvorlig den økonomiske situasjonen er.

Møtet i kommunestyret på torsdag avslørte dessverre at et flertall av partiene ikke er klare til å ta ansvar for den økonomiske situasjonen de selv har vært med å sette kommunen i. Gjør de ikke det, kan situasjonen fort gå fra vondt til verre og kommunen kan da ende opp på ROBEK-listen.

Les også
PwC har føreslått innsparingar på tilsaman 141 millionar: – Er på langt nær nok
Les også
Kjære politikarar i Bjørnafjorden kommune!

Med unntak av SV og MDG var det ingen som åpnet for engang å utrede hva vi kan berge med inntekter fra eiendomsskatt. Da skulle man tro at partiene var klare for å gjennomføre de nødvendige kuttene, men den gang ei.

Den første testen på hvem som var villige til å ta ansvar kom nemlig allerede i samme møte, i form av saken om nedleggelse av Holdhus barnehage. Dette er en av barnehagene konsulentene anbefalte å legge ned.

Alle som fremdeles ikke ønsker eiendomsskatt burde ta konsekvensen av dette og legge ned barnehagen, men nei. Ap, Sp, H og KrF ønsket ikke å legge ned barnehagen, men heller å la private ta over driften, og ønsker heller ikke eiendomsskatt.

Senterpartiet stemte til og med for forslaget om å fortsette med kommunal drift! Dette var fremmet av SV og vi skulle selvfølgelig ønske at det fikk flertall og er takknemlig for støtten fra Sp isolert sett, men tatt i betraktning hvor tydelig Sp var på at eiendomsskatt var uaktuelt og hvor tydelig de var på at nedleggelser er uaktuelt, så glir takknemligheten fort over i bekymring for kommunen sin økonomiske fremtid.

Les også
Tillitsvalt uttrykkjer sterk uro: – Korleis skal vi få dette til?
Les også
Kva vil kutt på nær 100 mill. gjera med helsetilbodet? Fleire politikarar uttrykkjer sterk uro

I SV er vi glade for at Holdhus barnehage får leve videre i minst ett år til, men beslutningsvegringen vi er vitne til bærer dessverre bud om dystrere og mer omfattende konsekvenser lenger fremme.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det Bjørnafjorden kommune trenger i denne krevende situasjonen, er politikere som tør å ta tøffe og upopulære valg. Det er ingen enkle løsninger igjen. Verken for de som tror på eiendomsskatt som en del av løsningen eller for de som mener det mest riktige er å rasere tilbud og fagmiljø innen oppvekst, helse og velferd.

I forrige kommunestyremøte var det tre parti som bestod den testen. Frp vil legge ned en rekke skoler og barnehager og kutte kraftig i eldreomsorgen for å få tallene i balanse. SV og MDG mener det ikke er noen vei utenom å innføre eiendomsskatt, for kuttene som foreslås er så ødeleggende for bo- og oppvekstmiljø og for helse- og velferdstjenestene i kommunen vår at de aller fleste av dem må unngås.

Du kan mene at begge løsningene er dårlige, og jeg kan være tilbøyelig til å være enig med deg. Vi skulle alle ønske at overføringene fra staten var større og kommuneøkonomien bedre, uten å legge mer stein til børen med eiendomsskatt. Men slik er ikke verden, og vi må forholde oss til realitetene.

I denne vanskelige situasjonen velger SV det minste av to onder. Jeg er sikker på at de negative konsekvensene blir størst, og mest langvarig, ved å legge ned skoler og barnehager, rasere fagmiljøene som tar vare på oss når vi er syke og pleietrengende, og påføre småbarnsfamiliene store merutgifter til SFO.

Les også
– Av og til er det godt å vera fagperson. Denne gongen er det vondt
Les også
Har administrasjonen og de folkevalgte forstått den økonomiske situasjonen?

SV har tatt ansvar og vist en vei ut av det økonomiske uføre kommunen er i. La oss håpe at Ap, Sp, H og KrF, som hverken vil kutte nok eller innføre eiendomsskatt, også velger en retning før det er for sent.