Et av de viktigste skillene mellom Unge Høyre og AUF er hvert enkelt menneskes rett til å ta egne valg, skriv Mille Christensen, leiar i Hordaland Unge Høyre. Foto: Privat

Nei til obligatorisk videregående

Det er ungdommer selv som er i stand til å velge det som er best for dem selv. Det har AUF tilsynelatende glemt.

Innlegget frå Christensen er eit svar innlegg til leder i Bjørnafjorden AUF, Vegar Klyve og Benjamin Jakobsen AUF i Vestland sitt lesarbrev.

Vegard Klyve og Benjamin Jakobsen i AUF mener det er på tide å innføre obligatorisk videregående opplæring for alle norske elever for å bekjempe fattigdom, at flere skal gjennomføre videregående opplæring og skaffe mer inntekter til staten. Et av de viktigste skillene mellom Unge Høyre og AUF er hvert enkelt menneskes rett til å ta egne valg. Det har man tilsynelatende glemt og mistet troen på at ungdommer er i stand til å velge det som er best for en selv. Unge Høyre kommer alltid til å forsvare tanken om at frie individer kan ta sine egne valg uten at politikere må blande seg inn, og et eksempel på det er obligatorisk videregående opplæring.

Norsk skole er ikke perfekt. Det er fremdeles for mange som ikke fullfører selv om tallene går oppover. At AUF ønsker å bruke tvang og reguleringer for å løse problemet, løser dessverre heller ikke dette problemet. Selv om vi er uenige om virkemiddelet, kan vi være helt enige om at det er utrolig viktig at flere fullfører og består videregående skole. Pilene peker heldigvis i riktig retning. Elevene er mer tilstede på skolen, det er flere som består videregående opplæring og færre faller fra.

Les også
Gjør den videregående skolen obligatorisk

Å innføre en obligatorisk videregående skole løser ikke problemet. Det må tas tak i mye tidligere, allerede i grunnskolen. Elevene skal lære for videre liv og skolegang, gjennom å lære grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Det er fremdeles for mange som går ut av grunnskolen uten at de mestrer disse ferdighetene godt nok. Da er overgangen til videregående vanskeligere og veien til frafall blir for kort. Elever som sliter skal få hjelp og støtte raskt og i videregående skole skal elever som står i fare for å falle fra følges opp tettere.

Det ikke slik at elever faller utenfor fordi de mangler et vitnemål, men fordi de ikke kan nok. Da er ikke løsningen å tvinge elevene gjennom tre nye år med obligatorisk skole. Tvert imot må skolen bli enda bedre. Skolen må se hver enkelt elev, det må gis mer tilpasset undervisning, elevene må få rett til nivåvalg og lærerne må få faglig påfyll med etter- og videreutdanning. På den måten sørge for at elevene har de ferdighetene som trengs for å lykkes videre uavhengig av om det er i arbeidslivet eller i utdanning. Dette er tiltak som ikke går på bekostning av elevenes valgfrihet, men som tar elevene på alvor og tar problemet ved roten.

For de aller fleste er det helt riktig å gjennomføre videregående opplæring etter fullført grunnskole. Likevel er det noen elever som av ulike grunner ikke gjennomfører videregående opplæring. Dersom elevene ønsker å fullføre videregående utdanning, men ikke klarer det skal en strekke seg langt for å tilrettelegge og heldigvis er det flere som både fullfører og består. Elever som sliter skal få hjelp og støtte rask og i videregående skole skal elever som står i fare for å falle fra følges opp tettere. Unge Høyre kommer aldri til å miste troen på at ungdommer selv som er i stand til å velge det som er best for dem selv.

Mille Christensen

Leder

Hordaland Unge Høyre