Kan ikke støtte tanken: Som leder i vår barnehage kan jeg ikke støtte tanken om at en ansatt er unnværlig på jobb. Foto: Kenneth Svenningsen

Nytt svar til ordføreren: Vi tar smittevern på høyeste alvor!

Ingen må tro at vi i Søre Øyane ikke tar smittevernreglene på alvor! Men det var bruken av ordet «unnværlig» jeg reagerte på.

Kjære ordfører, takk for at du tok deg tid til å svare på innlegget mitt.

Les også
— Ingen er uunnverlege viss ein kan smitta andre!

Innlegget var ikke ment som noe klage på hverken smittevern regler, eller på vår travle hverdag. Ja, vi har det travelt, men alle opplever hektiske hverdager og man prøver å løse utfordringene man møter i hverdagen etter hvert som de dukker opp. Jeg mener heller ikke å si noe negativt om håndtering av covid-19 i kommunen. Og ingen må tro at vi i Søre Øyane ikke tar smittevernreglene på alvor! For i vår barnehage kjenner vi særdeles godt til alvoret knyttet til covid-19. Og nettopp derfor er terskelen for når ansatte må holde seg hjemme fra barnehagen så lav, og slik må det selvfølgelig være.

Men det var bruken av ordet «unnværlig» jeg reagerte på. Som leder i vår barnehage kan jeg ikke støtte tanken om at en ansatt er unnværlig på jobb. Det var dette jeg ville frem til i innlegget mitt. For i min stab har jeg ingen ansatte å unnvære. Hverdagen vår er hektisk nok også uten koronavirus, slik det også er i alle andre barnehager.

Les også
Til ordføreren: Mine ansatte er uunnværlige på jobb

I denne sammenhengen kan vi diskutere lenge hva vi legger i begrepet relasjon, eller snakke om begrepet tilknytting, som blant annet Kari Killen har forsket mye på. I forhold til endringer i barnehagelovens § 41 og § 42 som trer i kraft 01.01.21 og som omtaler barnehagens psykososiale miljø, settes det enda større krav til personalet – og det er bra!

Men nettopp derfor er alle ansatte betydningsfulle hver eneste dag. Det betyr noe om en eller to må holde seg hjemme på grunn av sykdom. Ingen skal ha dårlig samvittighet for å være syk, men de skal vite at de er betydningsfulle for resten av oss, og det utgjør en forskjell om nettopp han/henne kommer på jobb. Og dette tenker jeg vil gjelde innenfor alle yrker der relasjonsbygging er det viktigste verktøyet vi har. Derfor betyr den enkelte ansatte mye for kvaliteten for eksempel i en barnehage.

Kjersti Ellingsen

Søre Øyane Naturbarnehage