Brannen starta i eit batteri i bil som stod på lading. Brannen spreidde seg sidan til olje, spillolje og andre kjemikaliar i bygningen. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Brannen skal ha starta i batteri i bil på lading

Spreidde seg til olje, spillolje og andre kjemikaliar.

Brannen starta i eine enden av ein større lagerbygning på adressa Hegglandsdalsvegen 260.

Brannen starta i eit batteri i bil som stod på lading. Brannen spreidde seg sidan til olje, spillolje og andre kjemikaliar i bygningen.

Ifølgje brannsjef Eivind Hovden spreidde brannen seg «rett veg», ut mot enden av lokalet, og ikkje vidare innover, der det mellom anna stod andre bilar.

Brannvesenet var raskt på staden.

– Brannen vart raskt lokalisert og isolert. Fire røykdykkarar vart sendt inn. Det var høg temperatur. Røykdykkarane er framleis i lokalet. Det vert jobba med å ventilera ut røyk og varme, opplyser Hovden.

Det vart slått full alarm. Då stiller heile brannmanskapet, til saman maks 20 personar.

– Då me fekk raskt kontroll, var det ikkje naudsynt å be om hjelp frå andre einingar.

Det vart sendt ut varsel om helsefarleg røyk og oppmoding til naboane om å stengja vindauge og ventilasjon.

Les også
Brannen i Hegglandsdalen: Melder om helsefarleg røyk i området - bed naboar lukka vindauga

– I starten kom det helsefarleg, tjukk, svart røyk på grunn av brann i spilloljetanken. No er ikkje dette ei problemstilling lenger. No kjem det kvit røyk på grunn av den høge varmen, seier Hovden.