Bjørnafjorden formannskap: N/A Foto: Camilla Kvamme

Leigland om Frp-utspel i bompenge-saka: - Å vaska seg i «sjete» vatn blir du ikkje rein av

Varaordførar Mikal Leigland er ikkje samd i at han er svikta av sine eigne, og meiner at poenget til Bjørnafjorden Sp med å unngå bompengar på internvegar i kommunen står ved lag.

– Frp regisserte denne bompengepakken i 2013 og dei er fullt klare over kva han inneheld, seier Leigland.

Les også
Bom-saka: - Mildt sagt oppsiktsvekkjande

Leigland meiner til liks med Trine Lindborg at fredagens bom-vedtak i fylkesutvalet byggjer på tidlegare vedtak der Frp har vore i førarsetet og stemt for.

Les også
Fleirtalet i fylkesutvalet vil ikkje greia ut saka om å droppa bom på Fanafjellet og Søfteland

– Det var Frp som gjekk i bresjen for ein bompengeavtale der 40 prosent skulle finansierast av bompengar og 60 prosent gjennom eigenfinansiering av staten. Heile denne bompengepakken er Søviknes sitt verk. Fredagens vedtak stadfestar tidlegare vedtak i Stortinget. Dette handlar om at fylkeskommunen vil sikra den garantien som er gjeve dersom det vert gjort noko som svekkar dei opphavlege finansieringsvilkåra. Her held ein seg, slik eg ser det, til den avtalen som er mellom Vestland og Staten, seier Leigland.

Han presiserer at Bjørnafjorden Sp er mot bompengar på omkøyringsvegar og interne vegar mellom bustad, skule, barnehage, butikk og fritidssyslar.

– Sp er heilt klar på at det berre er i vegprosjekt som skal betalast ned, det kan krevjast inn bompengar. Bompengeprosjektet Svegatjørn-Rådal er Frp sitt og dei veit kva dei var med på. Å vaska seg i «sjete» vatn blir du ikkje rein av, seier Leigland.

Les også
Ny E39: Fylkesrådmannen er negativ til å droppa bommane på Søfteland og Fanafjellet